מ"ג שופטים י יח


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויאמרו העם שרי גלעד איש אל רעהו מי האיש אשר יחל להלחם בבני עמון יהיה לראש לכל ישבי גלעד

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיֹּאמְרוּ הָעָם שָׂרֵי גִלְעָד אִישׁ אֶל רֵעֵהוּ מִי הָאִישׁ אֲשֶׁר יָחֵל לְהִלָּחֵם בִּבְנֵי עַמּוֹן יִהְיֶה לְרֹאשׁ לְכֹל יֹשְׁבֵי גִלְעָד.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיֹּאמְר֨וּ הָעָ֜ם שָׂרֵ֤י גִלְעָד֙ אִ֣ישׁ אֶל־רֵעֵ֔הוּ מִ֣י הָאִ֔ישׁ אֲשֶׁ֣ר יָחֵ֔ל לְהִלָּחֵ֖ם בִּבְנֵ֣י עַמּ֑וֹן יִֽהְיֶ֣ה לְרֹ֔אשׁ לְכֹ֖ל יֹשְׁבֵ֥י גִלְעָֽד׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וַאֲמַרוּ עַמָא רַבְרְבֵי גִלְעָד גְבַר לְחַבְרֵיהּ מַן גַבְרָא דְיִשְׁרֵי לְאַגָחָא קְרָבָא בִּבְנֵי עַמוֹן יְהֵי לְרֵישׁ לְכֹל יַתְבֵי גִלְעָד:

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מי האיש" - רצה לומר דעו מי האיש יהיה מי שיהיה אשר יחל וגו' יהיה לראש

מצודת ציון

"יחל" - יתחיל