מ"ג שופטים י ח


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וירעצו וירצצו את בני ישראל בשנה ההיא שמנה עשרה שנה את כל בני ישראל אשר בעבר הירדן בארץ האמרי אשר בגלעד

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיִּרְעֲצוּ וַיְרֹצְצוּ אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בַּשָּׁנָה הַהִיא שְׁמֹנֶה עֶשְׂרֵה שָׁנָה אֶת כָּל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן בְּאֶרֶץ הָאֱמֹרִי אֲשֶׁר בַּגִּלְעָד.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַֽיִּרְעֲצ֤וּ וַיְרֹֽצְצוּ֙ אֶת־בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל בַּשָּׁנָ֖ה הַהִ֑יא שְׁמֹנֶ֨ה עֶשְׂרֵ֜ה שָׁנָ֗ה אֶֽת־כׇּל־בְּנֵ֤י יִשְׂרָאֵל֙ אֲשֶׁר֙ בְּעֵ֣בֶר הַיַּרְדֵּ֔ן בְּאֶ֥רֶץ הָאֱמֹרִ֖י אֲשֶׁ֥ר בַּגִּלְעָֽד׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וּדְחַקוּ וְשַׁעֲבִּידוּ יַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּשַׁתָּא הַהִיא תְּמַנְיָא עַסְרֵי שְׁנִין יַת כָּל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל דִבְעִבְרָא דְיַרְדְנָא בְּאַרְעָא אֱמוֹרָאָה דִי בְגִלְעָד:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בשנה ההיא" - כשמת יאיר

"אשר בעבר הירדן" - ארץ ראובן וגד וחצי המנשה שהיו שכניהם

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"את כל וגו'" - יפרש מה שנאמר בתחלת המקרא בני ישראל הם כל בני ישראל אשר בעבר הירדן

"בשנה ההיא וגו'" - רצה לומר מיד בשנה שמת יאיר התחילו לרעוץ ולרוצץ את ישראל ושמנה עשרה שנה התמיד הדבר ורצה לומר לא היה בהדרגה כי אם בפעם אחת ולא כדרך שאר המשעבדים

מצודת ציון

"וירעצו" - ענין שבירה כמו (שמות טו ו)תרעץ אויב

"וירצצו" - אף הוא ענין שבירה כמו (ישעיהו מב ג)קנה רצוץ

<< · מ"ג שופטים · י · ח · >>