מ"ג שופטים ח כו


<< · מ"ג שופטים · ח · כו · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויהי משקל נזמי הזהב אשר שאל אלף ושבע מאות זהב לבד מן השהרנים והנטפות ובגדי הארגמן שעל מלכי מדין ולבד מן הענקות אשר בצוארי גמליהם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיְהִי מִשְׁקַל נִזְמֵי הַזָּהָב אֲשֶׁר שָׁאָל אֶלֶף וּשְׁבַע מֵאוֹת זָהָב לְבַד מִן הַשַּׂהֲרֹנִים וְהַנְּטִפוֹת וּבִגְדֵי הָאַרְגָּמָן שֶׁעַל מַלְכֵי מִדְיָן וּלְבַד מִן הָעֲנָקוֹת אֲשֶׁר בְּצַוְּארֵי גְמַלֵּיהֶם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיְהִ֗י מִשְׁקַ֞ל נִזְמֵ֤י הַזָּהָב֙ אֲשֶׁ֣ר שָׁאָ֔ל אֶ֥לֶף וּשְׁבַע־מֵא֖וֹת זָהָ֑ב לְ֠בַ֠ד מִן־הַשַּׂהֲרֹנִ֨ים וְהַנְּטִיפ֜וֹת וּבִגְדֵ֣י הָאַרְגָּמָ֗ן שֶׁעַל֙ מַלְכֵ֣י מִדְיָ֔ן וּלְבַד֙ מִן־הָ֣עֲנָק֔וֹת אֲשֶׁ֖ר בְּצַוְּארֵ֥י גְמַלֵּיהֶֽם׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

וַהֲוָה מַתְקַל קָדָשֵׁי דְדַהֲבָא דִשְׁאַל אֶלֶף וּשְׁבַע מְאָה דַהֲבָא בַּר מִן סַהֲרָנַיָא וּכְלִילָא וּלְבוּשֵׁי אַרְגְוָנָא דִי עַל מַלְכֵי מִדְיָן וּבַר מִן עֲנָקַיָא דִי בְּצַוְרֵי גְמַלֵיהוֹן:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"השהרנים והנטיפות" - (תרגום) ענקיא וכלילא

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לבד וגו'" - כי את אלה לקח לו בעצמו משלל המלחמה

"אשר שאל" - ונתנו על פי שאלתו

"זהב" - דינרי זהב 

מצודת ציון

"והנטיפות" - שם תכשיט נוטף ותלוי מול הלב כמו (שם ג יט) הנטיפות והשרות

"הענקות" - תכשיט סביב הצואר כמו (משלי א ט) וענקים לגרגרותיך

<< · מ"ג שופטים · ח · כו · >>