<< · מ"ג שופטים · ז · יט · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויבא גדעון ומאה איש אשר אתו בקצה המחנה ראש האשמרת התיכונה אך הקם הקימו את השמרים ויתקעו בשופרות ונפוץ הכדים אשר בידם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיָּבֹא גִדְעוֹן וּמֵאָה אִישׁ אֲשֶׁר אִתּוֹ בִּקְצֵה הַמַּחֲנֶה רֹאשׁ הָאַשְׁמֹרֶת הַתִּיכוֹנָה אַךְ הָקֵם הֵקִימוּ אֶת הַשֹּׁמְרִים וַיִּתְקְעוּ בַּשּׁוֹפָרוֹת וְנָפוֹץ הַכַּדִּים אֲשֶׁר בְּיָדָם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיָּבֹ֣א גִ֠דְע֠וֹן וּמֵאָה־אִ֨ישׁ אֲשֶׁר־אִתּ֜וֹ בִּקְצֵ֣ה הַֽמַּחֲנֶ֗ה רֹ֚אשׁ הָאַשְׁמֹ֣רֶת הַתִּיכוֹנָ֔ה אַ֛ךְ הָקֵ֥ם הֵקִ֖ימוּ אֶת־הַשֹּׁמְרִ֑ים וַֽיִּתְקְעוּ֙ בַּשּׁ֣וֹפָר֔וֹת וְנָפ֥וֹץ הַכַּדִּ֖ים אֲשֶׁ֥ר בְּיָדָֽם׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

וַאֲתָא גִדְעוֹן וּמְאָה גַבְרָא דְעִמֵיהּ בִּסְיָפֵי מַשְׁרִיתָא בְּרֵישׁ מַטַרְתָּא מְצִיעֲתָא בְּרַם אֲקָמָא אֲקִימוּ יַת נָטְרַיָא וּתְקָעוּ בְּשׁוֹפָרַיָא וּנְפָצוּ כַדִין דְבִידֵיהוֹן:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הקם הקימו" - כבר בני החיל את השומרים שהיתה משמרתם באשמורת התיכונה שכן דרך בני גייסות להעמיד שומרים אלו ישמרו שליש הלילה הראשון ואלו שליש השני ואלו שליש האחרון "ונפוץ הכדים" - ולשבור הכדים אשר בידם

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"האשמורת" - הלילה נחלקת לשלשה חלקים ויקראו אשמורות על שם שנחלקה לשלשה כתות מלאכים וכל כת שומר זמנו לומר בה שירה (ברכות ב ב)

"התיכונה" - מלשון תוך רצה לומר האמצעית

"ונפוץ" - ענין שבירה עם הפזור וכן (תהלים קלז ט)ונפץ עולליך 

מצודת דוד

"ונפוץ הכדים" - למען יראו הלפידים להבהיל את בני מדין וגו'

"ויתקעו" - גדעון ואנשיו

"אך הקם" - בעת אשר הקימו את השומרים לשמור כי הדרך הוא להעמיד שומרים אחרים בכל משמר לשמור את המחנה

"ראש וגו'" - בתחלת משמר האמצעי

<< · מ"ג שופטים · ז · יט · >>