<< · מ"ג קהלת · ז · ד · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לב חכמים בבית אבל ולב כסילים בבית שמחה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לֵב חֲכָמִים בְּבֵית אֵבֶל וְלֵב כְּסִילִים בְּבֵית שִׂמְחָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
לֵ֤ב חֲכָמִים֙ בְּבֵ֣ית אֵ֔בֶל וְלֵ֥ב כְּסִילִ֖ים בְּבֵ֥ית שִׂמְחָֽה׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לב חכמים בבית אבל" - מחשבתם על יום המיתה "ולב כסילים בבית שמחה" - אין חרדים מיום המיתה ולבם בריא כאולם

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(ד) "לב חכמים" - אחר שהזכיר טוב ללכת אל בית אבל אמר כי חכמי לב אפילו כשלא ילכו אל בית האבל בית האבל תמיד בלבם:

אלשיך

לפירוש "אלשיך" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(ד) ואם תאמר נא זה יהיה אם בבית משתה יש שם שחוק אך אם איננו טוב, טוב הוא ללכת שם כי גם יתן אל לבו היותו קיים במין ושהכל למיתה הם עומדים, מליכנס בפני האבל כי על ידי עצבון לא יתפקח להבין. לזה אמר "לב חכמים בבית אבל", כלומר "לב חכמים" הרואים את הנולד נמצא "בבית אבל" לעומדים שם בבית אבל כי שם יתנו לב לראות מה יקרה להם. ולב כסילים אשר לא יראו את הנולד שעתידים למות רק את אשר לפניהם בהיותם "בבית שמחה" גם שלא יהיה שם שחוק או משתה לשתות יין ידליק השמחה בעצמה משכחם יום המות, באופן כי "לב כסילים" ימצא "בבית שמחה" לאשר הם שם:

<< · מ"ג קהלת · ז · ד · >>