<< · מ"ג קהלת · ה · י · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ברבות הטובה רבו אוכליה ומה כשרון לבעליה כי אם ראית [ראות] עיניו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בִּרְבוֹת הַטּוֹבָה רַבּוּ אוֹכְלֶיהָ וּמַה כִּשְׁרוֹן לִבְעָלֶיהָ כִּי אִם ראית [רְאוּת] עֵינָיו.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
בִּרְבוֹת֙ הַטּוֹבָ֔ה רַבּ֖וּ אוֹכְלֶ֑יהָ וּמַה־כִּשְׁרוֹן֙ לִבְעָלֶ֔יהָ כִּ֖י אִם־רְא֥וּת ראית עֵינָֽיו׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ברבות הטובה" - כשישראל מטיבין מעשיהם

"רבו אוכליה" - מתן שכר המצות

"ומה כשרון לבעליה" - להקב"ה בכל הטבת מעשיהם

"כי אם ראות עיניו" - שרואה שהם כפופים לו ונחת רוח לפניו שאמר ונעשה רצונו וכן לעניין הקרבנות

"ברבות הטובה רבו אוכליה" - שמביאים נדבות הרבה רבו הכהנים אוכליה

"ומה כשרון לבעליה" - לפני הקב"ה

"כי אם ראות עיניו" - שאמר ונעשה רצונו

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(י) ברבות הטובה רבו אוכליה - מפעלי הכפל והוא פעל עבר ויאמר מן הפעלים שהלמ"ד שלהם איננו שלם לשון ציווי לרבים כמו רבה צבאך וצאה: כשרון - כמו טוב וכשר הדבר אחר שהטובה שלו יאכלוה רבים לפניו מה טוב לו בטובה רק מראה עיניו:

ספורנו

לפירוש "ספורנו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

... כי אמנם "ברבות הטובה רבו אוכליה", ובכן הוא מרבה על עצמו מחשבות לפרנס את כולם, ואין לו תועלת בכל זה "כי אם ראות עיניו" - שהוא שמח בראותו רבים מחלים פניו וניזונים ממנו.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ברבות הטובה" - בעת שהטובה מתרבה בבן אדם, והצלחתו מרובה, הדרך הוא אשר רבים באים לאכול מן הטובה ההיא, ונשאר אם-כן חסר טובה כשהיה.

"ומה כשרון לבעליה" - ומהו הטובה הבאה לבעל הטובה המוצלח - רק מראה עיניו, אשר ראה את הטובה, ולא עוד, הואיל ולא נשאר בידו. 

מצודת ציון

"כשרון" - מלשון כשר וטוב.

<< · מ"ג קהלת · ה · י · >>