<< · מ"ג קהלת · ה · ט · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אהב כסף לא ישבע כסף ומי אהב בהמון לא תבואה גם זה הבל

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אֹהֵב כֶּסֶף לֹא יִשְׂבַּע כֶּסֶף וּמִי אֹהֵב בֶּהָמוֹן לֹא תְבוּאָה גַּם זֶה הָבֶל.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אֹהֵ֥ב כֶּ֙סֶף֙ לֹא־יִשְׂבַּ֣ע כֶּ֔סֶף וּמִֽי־אֹהֵ֥ב בֶּהָמ֖וֹן לֹ֣א תְבוּאָ֑ה גַּם־זֶ֖ה הָֽבֶל׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אוהב כסף לא ישבע כסף" - אוהב מצות לא ישבע מהם

"ומי אוהב בהמון" - מצות רבות

"לא תבואה" - ואין באחד מהם מצוה מסויימת וניכרת כגון בנין בית המקדש ובית הכנסת וספר תורה נאה

"גם זה הבל" - כך נדרשים שני מקראות הללו במדרש ועוד פנים אחרים הגונים אך זה הקדמתי לפי שהוא מענין וגבוהים עליהם שסמכן הכתוב יחד ד"א ויתרון ארץ בכל היא שכר עבודת האדמה חשוב הוא על הכל שאפילו הוא מלך צריך הוא להיות נעבד לשדה אם עשתה הארץ פירות יש לו מה יאכל ואם לאו מת ברעב

"אוהב כסף לא ישבע כסף" - לא יאכל כסף

"ומי אוהב בהמון" - בממון

"לא תבואה" - שאינו אוסף לו פירות גם זה הבל דבר אחר ויתרון ארץ בכל הוא שכרן של ישראל בכל דברי תורה הוא בין במקרא בין במשנה בין בגמרא

"מלך לשדה נעבד" - מלך במקרא ובמשנה עודנו צריך להיות נעבד לבעל גמרא שהוא מסדר לפניו הוראות איסור והיתר טומאה וטהרה ודינין

"אוהב כסף" - אוהב תורה אינו שבע בה

"והאוהב בהמון" - תורה

"לא תבואה" - שיש לו מקרא ומשנה ואין לו גמרא מה הנאה יש לו כל אלו בויקרא רבה

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(ט) אוהב כסף - נפשו לא תשבע:

ומי אוהב בהמון לא תבואה - יש מי שאוהב לקבץ ממון בבגדים ומיני סחורות ולא יאהב תבואה גם זה הבל, וגם ישוב על אוהב כסף והוא המקבץ כסף וזהב בלבד וי"א מי שאוהב בהמון לא תבואה לו ויפרש המון קנות עבדי' ושפחו' ושמשי' רבים והענין שיאהב להיות המון לפניו:

<< · מ"ג קהלת · ה · ט · >>