מ"ג נחמיה יג יג

מקראות גדולות נחמיה


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ואוצרה על אוצרות שלמיה הכהן וצדוק הסופר ופדיה מן הלוים ועל ידם חנן בן זכור בן מתניה כי נאמנים נחשבו ועליהם לחלק לאחיהם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וָאוֹצְרָה עַל אוֹצָרוֹת שֶׁלֶמְיָה הַכֹּהֵן וְצָדוֹק הַסּוֹפֵר וּפְדָיָה מִן הַלְוִיִּם וְעַל יָדָם חָנָן בֶּן זַכּוּר בֶּן מַתַּנְיָה כִּי נֶאֱמָנִים נֶחְשָׁבוּ וַעֲלֵיהֶם לַחֲלֹק לַאֲחֵיהֶם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וָאוֹצְרָ֣ה עַל־א֠וֹצָר֠וֹת שֶׁלֶמְיָ֨ה הַכֹּהֵ֜ן וְצָד֣וֹק הַסּוֹפֵ֗ר וּפְדָיָה֙ מִן־הַלְוִיִּ֔ם וְעַ֨ל־יָדָ֔ם חָנָ֥ן בֶּן־זַכּ֖וּר בֶּן־מַתַּנְיָ֑ה כִּ֤י נֶאֱמָנִים֙ נֶחְשָׁ֔בוּ וַעֲלֵיהֶ֖ם לַחֲלֹ֥ק לַאֲחֵיהֶֽם׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי נאמנים" - היו לחלוק המתנות ביניהם

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ואוצרה" - שמתי אוצרים רצה לומר ממונים וגזברים על האוצרות

"ועל ידם" - סמוך להם ונטפל אליהם היה חנן וגו'

"נחשבו" - בעיני העם

"ועליהם" - הטלתי עליהם לחלק את המעשר לאחיהם הלוים

<< · מ"ג נחמיה · יג · יג · >>