מ"ג נחמיה ה ח


<< · מ"ג נחמיה · ה · ח · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ואמרה להם אנחנו קנינו את אחינו היהודים הנמכרים לגוים כדי בנו וגם אתם תמכרו את אחיכם ונמכרו לנו ויחרישו ולא מצאו דבר

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וָאֹמְרָה לָהֶם אֲנַחְנוּ קָנִינוּ אֶת אַחֵינוּ הַיְּהוּדִים הַנִּמְכָּרִים לַגּוֹיִם כְּדֵי בָנוּ וְגַם אַתֶּם תִּמְכְּרוּ אֶת אֲחֵיכֶם וְנִמְכְּרוּ לָנוּ וַיַּחֲרִישׁוּ וְלֹא מָצְאוּ דָּבָר.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וָאֹמְרָ֣ה לָהֶ֗ם אֲנַ֣חְנוּ קָ֠נִ֠ינוּ אֶת־אַחֵ֨ינוּ הַיְּהוּדִ֜ים הַנִּמְכָּרִ֤ים לַגּוֹיִם֙ כְּדֵ֣י בָ֔נוּ וְגַם־אַתֶּ֛ם תִּמְכְּר֥וּ אֶת־אֲחֵיכֶ֖ם וְנִמְכְּרוּ־לָ֑נוּ וַֽיַּחֲרִ֔ישׁוּ וְלֹ֥א מָצְא֖וּ דָּבָֽר׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואמרה להם" - וכן אמרתי להם אנחנו קנינו כבר את אחינו היהודים אשר בשביה מיד העובדי כוכבים ומזלות שהיו נמכרים להם

"כדי בנו" - באותו די ממון שבידינו

"וגם אתם" - ואף אתם תמכרו לעכו"ם את אחיכם הנכבשים תחת ידיכם לעבדים

"ונמכרו לנו" - והמעשה יבא לידי כך שיהיו מכורים לנו מיד העובדי כוכבים (ואם כן למה תמכרו אותם כיון שמוכרחים אנחנו לפדותם כן הוא בס"א)

"ויחרישו" - שתקו ונתביישו ולא ידעו מה להשיב

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אנחנו קנינו" - הלא מאז קנינו מיד העובדי כוכבים את היהודים הנמכרים להם מן השבי

"כדי בנו" - כל אחד קנה כפי די אשר מצאה ידו לפי העושר

"וגם אתם" - אמר להם בלעג לעצבון רוח גם אתם עשו כזאת ומכרו אותם לעובדי כוכבים כמו השבאים

"ונמכרו" - ומן העובדי כוכבים יהיו נמכרים לנו כי נפדה אותם מידם כאשר עשינו מאז אבל אין מקום לפדות מיד איש אחיו

"ולא מצאו דבר" - לא מצאו מה להשיב 

מצודת ציון

"כדי" - מלשון די הספוק

"ויחרישו" - ושתקו

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(ח) "אנחנו קנינו", הלא אנחנו פדינו בפדיון שבוים לקנות מידם את "אחינו הנמכרים לגוים, כדי בנו." הלא יש די בינינו אנשים שפדינו אותם מיד עבדות וא"כ איך גם אתם תמכרו אחיכם לגוים ונצטרך גם כן לפדותם ונמכרו לנו מן הגוים, הלא זאת יהיה פרי מעשיכם?.

 

<< · מ"ג נחמיה · ה · ח · >>