מ"ג מלכים ב כ א


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בימים ההם חלה חזקיהו למות ויבא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא ויאמר אליו כה אמר יהוה צו לביתך כי מת אתה ולא תחיה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בַּיָּמִים הָהֵם חָלָה חִזְקִיָּהוּ לָמוּת וַיָּבֹא אֵלָיו יְשַׁעְיָהוּ בֶן אָמוֹץ הַנָּבִיא וַיֹּאמֶר אֵלָיו כֹּה אָמַר יְהוָה צַו לְבֵיתֶךָ כִּי מֵת אַתָּה וְלֹא תִחְיֶה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
בַּיָּמִ֣ים הָהֵ֔ם חָלָ֥ה חִזְקִיָּ֖הוּ לָמ֑וּת וַיָּבֹ֣א אֵ֠לָ֠יו יְשַׁעְיָ֨הוּ בֶן־אָמ֜וֹץ הַנָּבִ֗יא וַיֹּ֨אמֶר אֵלָ֜יו כֹּֽה־אָמַ֤ר יְהֹוָה֙ צַ֣ו לְבֵיתֶ֔ךָ כִּ֛י מֵ֥ת אַתָּ֖ה וְלֹ֥א תִֽחְיֶֽה׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בימים ההם" - שלשה ימים לפני מפלתו של סנחריב

"חלה חזקיהו" - ויום שלישי כשעלה בית ה' יום מפלתו של סנחריב ויום טוב של פסח היה (סדר עולם פרק כג)

"כי מת אתה" - בעולם הזה

"ולא תחיה" - לעולם הבא משום דלא נסבת אשה כדאיתא בברכות (יא)

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"צו" - היה מצוה על עניני ביתך

"למות" - רצה לומר חולי אנושה ומסוכנת שיש בה כדי למות

"בימים ההם" - אמרו רבותינו ז"ל (סדר עולם פרק כג) שהיה שלשה ימים לפני מפלת סנחריב