מ"ג מלכים ב כד ו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וישכב יהויקים עם אבתיו וימלך יהויכין בנו תחתיו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיִּשְׁכַּב יְהוֹיָקִים עִם אֲבֹתָיו וַיִּמְלֹךְ יְהוֹיָכִין בְּנוֹ תַּחְתָּיו.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיִּשְׁכַּ֥ב יְהוֹיָקִ֖ים עִם־אֲבֹתָ֑יו וַיִּמְלֹ֛ךְ יְהוֹיָכִ֥ין בְּנ֖וֹ תַּחְתָּֽיו׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וישכב יהויקים" - לא על מטתו כי אסרו נבוכדנאצר בנחושתים להוליכו בבלה והיו מגררין אותו ומת בידם כמו שנאמר (ירמיהוו כב יט) קבורת חמור יקבר סחוב והשלך ובדברי הימים (ב לו ו) כתב שאסרו נבוכדנאצר להוליכו בבלה