מ"ג מלכים ב יד יז

מקראות גדולות מלכים ב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויחי אמציהו בן יואש מלך יהודה אחרי מות יהואש בן יהואחז מלך ישראל חמש עשרה שנה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיְחִי אֲמַצְיָהוּ בֶן יוֹאָשׁ מֶלֶךְ יְהוּדָה אַחֲרֵי מוֹת יְהוֹאָשׁ בֶּן יְהוֹאָחָז מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל חֲמֵשׁ עֶשְׂרֵה שָׁנָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיְחִ֨י אֲמַצְיָ֤הוּ בֶן־יוֹאָשׁ֙ מֶ֣לֶךְ יְהוּדָ֔ה אַחֲרֵ֣י מ֔וֹת יְהוֹאָ֥שׁ בֶּן־יְהוֹאָחָ֖ז מֶ֣לֶךְ יִשְׂרָאֵ֑ל חֲמֵ֥שׁ עֶשְׂרֵ֖ה שָׁנָֽה׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויהי אמציהו וגו'" - כל חמש עשרה שנה מלך עוזיהו בנו בחייו שכן כתוב בדברי הימים (שם פסוק כז) ומעת אשר סר אמציהו מאחר ה'

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"חמש עשרה שנה" - כי אמציה מלך בב' ליואש ויואש מלך ט"ז שנה מלבד שתי השנים שמלך בחיי אביו וכלו אם כן בט"ו לאמציה ואמציה הלא מלך כ"ט שנה אם כן עם השנה שמת בו יואש חי אחריו אמציה ט"ו שנה