מ"ג מלכים ב יב כב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויוזבד בן שמעת ויהוזבד בן שמר עבדיו הכהו וימת ויקברו אתו עם אבתיו בעיר דוד וימלך אמציה בנו תחתיו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְיוֹזָבָד בֶּן שִׁמְעָת וִיהוֹזָבָד בֶּן שֹׁמֵר עֲבָדָיו הִכֻּהוּ וַיָּמֹת וַיִּקְבְּרוּ אֹתוֹ עִם אֲבֹתָיו בְּעִיר דָּוִד וַיִּמְלֹךְ אֲמַצְיָה בְנוֹ תַּחְתָּיו.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְיוֹזָכָ֣ר בֶּן־שִׁ֠מְעָ֠ת וִיהוֹזָבָ֨ד בֶּן־שֹׁמֵ֤ר ׀ עֲבָדָיו֙ הִכֻּ֣הוּ וַיָּמֹ֔ת וַיִּקְבְּר֥וּ אֹת֛וֹ עִם־אֲבֹתָ֖יו בְּעִ֣יר דָּוִ֑ד וַיִּמְלֹ֛ךְ אֲמַצְיָ֥ה בְנ֖וֹ תַּחְתָּֽיו׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויוזכר בן שמעת ויהוזבד בן שמר" - כתוב בדברי הימים (ב כד כו) שמעת העמונית ויהוזבד בן שמרית המואבית ולמה פירשו הכתוב ללמד שנפרע ממנו הקב"ה על ידי אנשים כיוצא בו יבאו עמונים ומואבים כפויי טובה שכפו בטובתו של אברהם אבינו שעשה ללוט שנלחם עם המלכים להצילו והם שכרו את בלעם לקלל את בניו ויפרע מיואש שכפה בטובתו של יהוידע והרג את זכריהו בנו כמו שמפרש בדברי הימים (שם פסוק כא) ומדרש זה בספרי

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עם אבתיו". פי' בעיר ציון ששם שוכבים אבותיו, אבל לא נקבר בהמערה שהמלכים שוכבים שם כמו שכתוב בדברי הימים (שם), ששם לא קברו רק הצדיקים: