מ"ג מלכים ב יא טו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויצו יהוידע הכהן את שרי המיאות [המאות] פקדי החיל ויאמר אליהם הוציאו אתה אל מבית לשדרת והבא אחריה המת בחרב כי אמר הכהן אל תומת בית יהוה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיְצַו יְהוֹיָדָע הַכֹּהֵן אֶת שָׂרֵי המיאות [הַמֵּאוֹת] פְּקֻדֵי הַחַיִל וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם הוֹצִיאוּ אֹתָהּ אֶל מִבֵּית לַשְּׂדֵרֹת וְהַבָּא אַחֲרֶיהָ הָמֵת בֶּחָרֶב כִּי אָמַר הַכֹּהֵן אַל תּוּמַת בֵּית יְהוָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיְצַו֩ יְהוֹיָדָ֨ע הַכֹּהֵ֜ן אֶת־שָׂרֵ֥י המאיות הַמֵּא֣וֹת ׀ פְּקֻדֵ֣י הַחַ֗יִל וַיֹּ֤אמֶר אֲלֵיהֶם֙ הוֹצִ֤יאוּ אֹתָהּ֙ אֶל־מִבֵּ֣ית לַשְּׂדֵרֹ֔ת וְהַבָּ֥א אַחֲרֶ֖יהָ הָמֵ֣ת בֶּחָ֑רֶב כִּ֚י אָמַ֣ר הַכֹּהֵ֔ן אַל־תּוּמַ֖ת בֵּ֥ית יְהֹוָֽה׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הוציאו אותה" - מבית המקדש לשדרות והביאו אותה דרך בית השדרות לבית המלך ואל תניחוה לצאת דרך מוצא העזרה אל העיר פן תמצא עוזרים ומתחברים אליה

"והבא אחריה" - בעזרתה

"המת בחרב" - להמית בחרב

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי אמר וגו'" - ולזה לא הרגוה מיד

"והבא אחריה" - להיות בעזרתה דתו להמית בחרב

"הוציאו אותה אל מבית לשדרות" - רצה לומר הוציאו אותה מחוץ לבית המקדש אולם תלך אל מבית לשדרות רצה לומר מבפנים למערכת השומרים לבל תמלט

"פקודי החיל" - הממונים על החיל

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אל מבית לשדרות". אל מקום שהוא בפנים של סדרי המערכה של השומרים החיצונים שהיו סביב הבית, כדי שלא תומת בבית ה':