מ"ג מלכים ב יא ו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
והשלשית בשער סור והשלשית בשער אחר הרצים ושמרתם את משמרת הבית מסח

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְהַשְּׁלִשִׁית בְּשַׁעַר סוּר וְהַשְּׁלִשִׁית בַּשַּׁעַר אַחַר הָרָצִים וּשְׁמַרְתֶּם אֶת מִשְׁמֶרֶת הַבַּיִת מַסָּח.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְהַשְּׁלִשִׁית֙ בְּשַׁ֣עַר ס֔וּר וְהַשְּׁלִשִׁ֥ית בַּשַּׁ֖עַר אַחַ֣ר הָרָצִ֑ים וּשְׁמַרְתֶּ֛ם אֶת־מִשְׁמֶ֥רֶת הַבַּ֖יִת מַסָּֽח׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ושמרתם את משמרת הבית מסח" - שמירה זו צום על החלק הראשון שאמר עליו ושמרו את משמרת בית המלך

"מסח" - שמרוהו מאד שלא תסיחו דעתכם לשון נואש (שמואל א כז א) שלא יהא יאוש בדבר ומ"ם של מסח מן היסוד

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"את משמרת הבית" - לבל יבוא מי בו להרוג את המלך

"מסח" - תרגם יונתן מדאשתלי ורצה לומר שישמרו מבלי היסח הדעת

"והשלישית" - חלק שליש השלישי ישמרו בהשער אשר אחריו שער הרצים כן תרגם יונתן

"והשלישית" - חלק שליש השני ישמרו בשער סור ואמרו רבותינו ז"ל שהוא שער המזרחי ויקרא כן על שם שמשם היו הטמאים פורשים על שם הכתוב (איכה ד טו) סורו טמא קראו למו ובדברי הימים (דה"ב כג, ה) נאמר שער היסוד והיא היא לפי שהיתה מקום התחלת הקדושה כמו יסוד להבנין

מצודת ציון

"מסח" - מלשון היסח הדעת