מ"ג מלכים ב יא ב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ותקח יהושבע בת המלך יורם אחות אחזיהו את יואש בן אחזיה ותגנב אתו מתוך בני המלך הממותתים [המומתים] אתו ואת מינקתו בחדר המטות ויסתרו אתו מפני עתליהו ולא הומת

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַתִּקַּח יְהוֹשֶׁבַע בַּת הַמֶּלֶךְ יוֹרָם אֲחוֹת אֲחַזְיָהוּ אֶת יוֹאָשׁ בֶּן אֲחַזְיָה וַתִּגְנֹב אֹתוֹ מִתּוֹךְ בְּנֵי הַמֶּלֶךְ הממותתים [הַמּוּמָתִים] אֹתוֹ וְאֶת מֵינִקְתּוֹ בַּחֲדַר הַמִּטּוֹת וַיַּסְתִּרוּ אֹתוֹ מִפְּנֵי עֲתַלְיָהוּ וְלֹא הוּמָת.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַתִּקַּ֣ח יְהוֹשֶׁ֣בַע בַּת־הַמֶּֽלֶךְ־י֠וֹרָ֠ם אֲח֨וֹת אֲחַזְיָ֜הוּ אֶת־יוֹאָ֣שׁ בֶּן־אֲחַזְיָ֗ה וַתִּגְנֹ֤ב אֹתוֹ֙ מִתּ֤וֹךְ בְּנֵֽי־הַמֶּ֙לֶךְ֙ הממותתים הַמּ֣וּמָתִ֔ים אֹת֥וֹ וְאֶת־מֵינִקְתּ֖וֹ בַּחֲדַ֣ר הַמִּטּ֑וֹת וַיַּסְתִּ֧רוּ אֹת֛וֹ מִפְּנֵ֥י עֲתַלְיָ֖הוּ וְלֹ֥א הוּמָֽת׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בחדר המטות" - בעליית בית קדשי הקדשים כמה שהוא אומר (לקמן פסוק ג) ויהי אתה בית ה' מתחבא וגו' עליו אמר דוד (תהלים כז ה) כי יצפנני בסכה יסתירני בסתר אהלו וקורא אותה חדר המטות על שם (שיר השירים א יג) בין שדי ילין וזהו שיסד רבי אליעזר נפץ חדר המטות חורבן ביתך יכפר עליהם

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אותו ואת מניקתו" - את יואש ומניקתו החביאה בחדר המטות שהיה בבית המקדש

"ויסתרו" - אף היודעים הסתירו אותו לבל יודע לעתליה ולזה לא הומת

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"אתו ואת מניקתו". ובד"ה (ב' כב, יא) כתב ותתן "אתו ואת מניקתו" בחדר המטות, וכפי מה שפרש"י שם שהמיתה אותם ע"י דבר וסם המות, ויואש שהיה יונק חלב רצו לתת סם המות למניקתו כדי שיתקלקל החלב, והחדר ששכבו שם בני המלך החולים על מטות דוי נקרא חדר המטות, ומשם גנבה אותו ואת מניקתו, זה סיפר כאן. ובד"ה. מספר כי המקום שהסתירה אותו שם בביהמ"ק קראו אותו ג"כ חדר המטות ע"ש המאורע, וע"ש בין שדי ילין (שה"ש א' יג), כדרשת חז"ל, וזש"ש

ותתן אותו בחדר המטות: