מ"ג מלכים ב טז יד


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ואת המזבח הנחשת אשר לפני יהוה ויקרב מאת פני הבית מבין המזבח ומבין בית יהוה ויתן אתו על ירך המזבח צפונה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְאֵת הַמִּזְבַּח הַנְּחֹשֶׁת אֲשֶׁר לִפְנֵי יְהוָה וַיַּקְרֵב מֵאֵת פְּנֵי הַבַּיִת מִבֵּין הַמִּזְבֵּחַ וּמִבֵּין בֵּית יְהוָה וַיִּתֵּן אֹתוֹ עַל יֶרֶךְ הַמִּזְבֵּחַ צָפוֹנָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְאֵ֨ת הַמִּזְבַּ֣ח הַנְּחֹ֘שֶׁת֮ אֲשֶׁ֣ר לִפְנֵ֣י יְהֹוָה֒ וַיַּקְרֵ֗ב מֵאֵת֙ פְּנֵ֣י הַבַּ֔יִת מִבֵּין֙ הַמִּזְבֵּ֔חַ וּמִבֵּ֖ין בֵּ֣ית יְהֹוָ֑ה וַיִּתֵּ֥ן אֹת֛וֹ עַל־יֶ֥רֶךְ הַמִּזְבֵּ֖חַ צָפֽוֹנָה׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואת מזבח הנחשת ויקרב וגו'" - אי אפשר לומר מזבח הנחשת שעשה משה שהרי נגנז ואי אפשר לומר מזבח אבנים שעשה שלמה וקראו (בדברי הימים ב ז ז) מזבח הנחשת שהרי אי אפשר לקרבו מזוית לזוית אלא אם הורסו והרי שנינו אש שירדה בימי שלמה לא נסתלקה מעל המזבח עד שבא מנשה וסילקה שהוא הרס את המזבח כמו שמצינו באגדת חלק (זבחים סא ב) אין לי לפרש מזבח זה אלא בכיורות ומכונות של נחשת שהיו צרכי מזבח והיו אצל המזבח הקודש וכשעשה אחז את המזבח לעבודה זרה סילק את הכיור והקריבו לצד אחר מאת פני הבית שלא להפסיק בין המזבח שעשה ובין בית ה' ויתן אותו אצל מזבח הקודש צפונה ומצינו שפירשו רבותינו דוגמתו (במסכת שבת דף נה א) ויבאו ויעמדו אצל מזבח הנחשת (יחזקאל ט ב) מזבח הנחושת מי הוה אמר להם התחילו ממקום שאומרין שירה לפני הרי כאן לכלי שיר של נחושת קראו מזבח

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויקרב" - מזבח החדש משך ממול פני ההיכל וחוזר ומפרש שמשכו מבין מזבח הנחושת ומבין בית ה' כי מקומו הראוי לו היה בין מזבח הנחושת ובין ההיכל כי בו צוה להקריב ולזה מהראוי שלא יפסיק דבר בינו ובין ההיכל הנה הוא לא העמידו במקום הראוי לו כי העמידו בצד מזבח הנחושת בצפונו וקצת מזבח הנחושת הפסיק בינו לבין ההיכל

"ואת המזבח" - מזבח החדש שם עם מזבח הנחושת וגו' שעשה שלמה רצה לומר מזבח אבנים שעשה שלמה תחת מזבח הנחושת אשר עשה משה במדבר

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואת מזבח הנחשת". ובאשר מזבח של שלמה שהיה תחת מזבח הנחושת במשכן של משה עמד לפני ה' נגד פתח ההיכל, ולא יכול להעתיקו ממקומו שהיה בנין מחובר, העמיד את המזבח החדש בצד צפונו, אבל הקריב אותו לצד ההיכל יותר מן מזבח הנחושת, בענין שעמד בין המזבח ובין בית ה' ויתן אותו בצד צפון של המזבח משוך אל ההיכל למערב. ומ"ש "ואת המזבח", פי' שע"י שמזבח הנחושת היה מקומו לפני ה' נגד הפתח, ולכן "ויקרב מאת פני הבית", שהוא מצד "המזבח" שאצל הפתח הקריבו לצד מערב שיהיה בין המזבח ובין בית ה', כאילו הוא קרוב יותר אל ההיכל ממזבח הנחושת והיה בצפון המזבח. ויל"פ "ואת המזבח" מוסב למעלה, שזרק דם השלמים על מזבח שהביא מדמשק את ועם מזבח הנחושת, שעל שניהם זרק דם השלמים: