כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויעל וישכב על הילד וישם פיו על פיו ועיניו על עיניו וכפיו על כפו [כפיו] ויגהר עליו ויחם בשר הילד

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיַּעַל וַיִּשְׁכַּב עַל הַיֶּלֶד וַיָּשֶׂם פִּיו עַל פִּיו וְעֵינָיו עַל עֵינָיו וְכַפָּיו עַל כפו [כַּפָּיו] וַיִּגְהַר עָלָיו וַיָּחָם בְּשַׂר הַיָּלֶד.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיַּ֜עַל וַיִּשְׁכַּ֣ב עַל־הַיֶּ֗לֶד וַיָּ֩שֶׂם֩ פִּ֨יו עַל־פִּ֜יו וְעֵינָ֤יו עַל־עֵינָיו֙ וְכַפָּ֣יו עַל־כַּפָּ֔ו וַיִּגְהַ֖ר עָלָ֑יו וַיָּ֖חׇם בְּשַׂ֥ר הַיָּֽלֶד׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

וסליק ושכיב על רביא ושוי פומיה על פומיה ועינוהי על עינוהי וידוהי על ידוהי ואלהי עלוהי וחם ביסריה דרביא:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויגהר עליו" - תרגם יונתן ואלהי עלוהי הוא לשון עייפות יש דוגמתו בברייתא דהאזינו ובספרי ומנחם פתר ויגהר פתרון המלה כפי ענינה נשתטח עליו

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויגהר" - ענין השתטחות הגוף כמו (מלכים א יח מב) ויגהר ארצה

"ויחם" - מלשון חמימה 

מצודת דוד

"פיו על פיו" - כאילו ישפיע מן החיות שבאיבריו אל איברי הנער

"ויעל" - על המטה