מ"ג מלכים א כ יח

מקראות גדולות מלכים א


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויאמר אם לשלום יצאו תפשום חיים ואם למלחמה יצאו חיים תפשום

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיֹּאמֶר אִם לְשָׁלוֹם יָצָאוּ תִּפְשׂוּם חַיִּים וְאִם לְמִלְחָמָה יָצָאוּ חַיִּים תִּפְשׂוּם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיֹּ֛אמֶר אִם־לְשָׁל֥וֹם יָצָ֖אוּ תִּפְשׂ֣וּם חַיִּ֑ים וְאִ֧ם לְמִלְחָמָ֛ה יָצָ֖אוּ חַיִּ֥ים תִּפְשֽׂוּם׃


מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"אם לשלום וגו'" - רצה לומר בין כך ובין כך תפשום והפוך המלות ליופי המליצה או חיים הוא ענין זריזות וכן (שמואל ב כג כ) בן איש חי וכה אמר להם אם תראו שהם יצאו לשלום להמסר עצמם לשבי וזהו בהיותם יוצאים בעצלות ובשפלות ידים ובהיות כן אין ראוי ונכון לתופשם לזאת תפשום חיים רצה לומר בזריזות רב טרם יאמרו הם שיצאו לשלום ואם תראו שיצאו למלחמה כי יצאו חיים רצה לומר מזורזים ביד רמה כמשפט יוצאי מלחמה אזי תפשום לבד ואין צורך אל הזירוז