מ"ג מלכים א יב יא

מקראות גדולות מלכים א


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ועתה אבי העמיס עליכם על כבד ואני אוסיף על עלכם אבי יסר אתכם בשוטים ואני איסר אתכם בעקרבים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְעַתָּה אָבִי הֶעְמִיס עֲלֵיכֶם עֹל כָּבֵד וַאֲנִי אוֹסִיף עַל עֻלְּכֶם אָבִי יִסַּר אֶתְכֶם בַּשּׁוֹטִים וַאֲנִי אֲיַסֵּר אֶתְכֶם בָּעַקְרַבִּים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְעַתָּ֗ה אָבִי֙ הֶעְמִ֤יס עֲלֵיכֶם֙ עֹ֣ל כָּבֵ֔ד וַאֲנִ֖י אוֹסִ֣יף עַֽל־עֻלְּכֶ֑ם אָבִ֗י יִסַּ֤ר אֶתְכֶם֙ בַּשּׁוֹטִ֔ים וַאֲנִ֕י אֲיַסֵּ֥ר אֶתְכֶ֖ם בָּעַקְרַבִּֽים׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בעקרבים" - אשגלנטי"ר בלע"ז שעוקצין כעקרב

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"בעקרבים" - המכאיבים עוד יותר

"יסר אתכם" - למלאות די מחסורו

"ועתה" - הואיל ותגדל מעלתי אוסיף עוד על עולכם כי עוד יתרבו אנשי וסוסי ועליכם לכלכל

מצודת ציון

"העמיס" - ענין הטענת משא כמו (בראשית מד יג)ויעמוס איש על חמורו

"יסר" - מלשון יסורין והכאה

"בשוטים" - הוא כעין שבט כמו (משלי כו ג)שוט לסוס

"בעקרבים" - מין קוצים כמו (יחזקאל ב ו)ואל עקרבים אתה יושב