מ"ג מלכים א ט ז


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
והכרתי את ישראל מעל פני האדמה אשר נתתי להם ואת הבית אשר הקדשתי לשמי אשלח מעל פני והיה ישראל למשל ולשנינה בכל העמים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְהִכְרַתִּי אֶת יִשְׂרָאֵל מֵעַל פְּנֵי הָאֲדָמָה אֲשֶׁר נָתַתִּי לָהֶם וְאֶת הַבַּיִת אֲשֶׁר הִקְדַּשְׁתִּי לִשְׁמִי אֲשַׁלַּח מֵעַל פָּנָי וְהָיָה יִשְׂרָאֵל לְמָשָׁל וְלִשְׁנִינָה בְּכָל הָעַמִּים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְהִכְרַתִּ֣י אֶת־יִשְׂרָאֵ֗ל מֵעַ֨ל פְּנֵ֤י הָאֲדָמָה֙ אֲשֶׁ֣ר נָתַ֣תִּי לָהֶ֔ם וְאֶת־הַבַּ֙יִת֙ אֲשֶׁ֣ר הִקְדַּ֣שְׁתִּי לִשְׁמִ֔י אֲשַׁלַּ֖ח מֵעַ֣ל פָּנָ֑י וְהָיָ֧ה יִשְׂרָאֵ֛ל לְמָשָׁ֥ל וְלִשְׁנִינָ֖ה בְּכׇל־הָעַמִּֽים׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואת הבית אשר הקדשתי לשמי" - תנאי הוא ביני וביניכם ואם לא תשמעו מה נאמר שם (ויקרא כו לא) והשמותי את מקדשיכם

"ולשנינה" - כתרגום ולשועי יספרו את הרעות הבאות עליו ויתלעגו בו כמו (בראשית לז ט) ויספר ואשתעי ולשון שנינה אף הוא לשון דבור דכתיב (דברים ו ז) ושננתם לבניך

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"למשל" - ימשלו בהם לדמיון לדבר מה לפי גודל המפלה אשר תבוא עליהם

"אשלח" - רצה לומר תחרב הבית

מצודת ציון

"ולשנינה" - ענין דבור כמו (דברים ו ז)ושננתם לבניך ורצה לומר יספרו מהם

<< · מ"ג מלכים א · ט · ז · >>