מ"ג מלכים א ח כג


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויאמר יהוה אלהי ישראל אין כמוך אלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת שמר הברית והחסד לעבדיך ההלכים לפניך בכל לבם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיֹּאמַר יְהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל אֵין כָּמוֹךָ אֱלֹהִים בַּשָּׁמַיִם מִמַּעַל וְעַל הָאָרֶץ מִתָּחַת שֹׁמֵר הַבְּרִית וְהַחֶסֶד לַעֲבָדֶיךָ הַהֹלְכִים לְפָנֶיךָ בְּכָל לִבָּם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיֹּאמַ֗ר יְהֹוָ֞ה אֱלֹהֵ֤י יִשְׂרָאֵל֙ אֵין־כָּמ֣וֹךָ אֱלֹהִ֔ים בַּשָּׁמַ֣יִם מִמַּ֔עַל וְעַל־הָאָ֖רֶץ מִתָּ֑חַת שֹׁמֵ֤ר הַבְּרִית֙ וְֽהַחֶ֔סֶד לַעֲבָדֶ֕יךָ הַהֹלְכִ֥ים לְפָנֶ֖יךָ בְּכׇל־לִבָּֽם׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שמר הברית" - ממתין וגונז לשמור הברית והחסד לקיים הבטחתו

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אין כמוך אלהים" וכו'. הנה ה' הבטיח לדוד שני דברים, א] ששלמה ימלוך תחתיו ויבנה המקדש, וזה היה בלי תנאי. ב] שגם בני בניו ישבו על כסא ישראל, וזה היה בתנאי, כמ"ש (תהלים קלב, יב) אם ישמרו בניך בריתי ועדותי זו אלמדם גם בניהם עדי עד ישבו לכסא לך. וכבר בארתי בפירוש (שמואל ב' סי' ז) שבכ"ז בקש דוד שיתקיים זה בכל אופן, והיינו שה' ישגיח על ביתו שלא יתמוטטו מדרכי ה', וכמ"ש (שם, יד - טו) אני אהיה לו לאב והוא יהיה לי לבן אשר בהעוותו והוכחתיו בשבט אנשים וכו' וחסדי לא אפיר מעמו, ובארתי שם שאחר שהברית שכרת ה' עם דוד וההבטחה שהבטיח לו, היה סבתו חסדי ה', והחסד לא ימוש לעולם, כי החסד לא ישקיף על מעשה וזכות, ובהכרח יסבב ה' שיקים דברו לעולם. וע"ז בקש שלמה שיקים ה' את דברו בכל אופן ושיסבב שלא תבוטל ההבטחה ע"י איזה חטא, וז"ש אין כמוך אלהים, ר"ל כי ביטול ההבטחה יצוייר אם ע"י חסרון יכולת, שהמבטיח אינו יכול למלאת דבריו, עז"א "אין כמוך בשמים ממעל ועל הארץ מתחת", בענין שאין מי בשמים ובארץ שיעכב על ידך. וכן יצוייר שתבוטל ההבטחה ע"י שינוי הרצון אם המובטח קלקל מעשיו, באופן שישוב המבטיח לשום עינו בו לרעה, ועז"א "שומר הברית והחסד", שלא יצוייר שישתנה רצונך מצד עצמך כי אתה שומר הברית, ולא שישתנה מצד רוע מעשי המובטח כי אתה שומר "החסד", שהבטחה ששרשה מצד "החסד" לא תובטל בשום אופן, כי "החסד" אינו

משקיף על מעשה וזכות:

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"שמר הברית" - הגמול שהבטיח בברית