מ"ג מלכים א ו כג


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויעש בדביר שני כרובים עצי שמן עשר אמות קומתו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיַּעַשׂ בַּדְּבִיר שְׁנֵי כְרוּבִים עֲצֵי שָׁמֶן עֶשֶׂר אַמּוֹת קוֹמָתוֹ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיַּ֣עַשׂ בַּדְּבִ֔יר שְׁנֵ֥י כְרוּבִ֖ים עֲצֵי־שָׁ֑מֶן עֶ֥שֶׂר אַמּ֖וֹת קוֹמָתֽוֹ׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עצי שמן" - (תרגום) דאעי זיתא "עשר אמות קומתו" - ורגליהם בקרקע עומדים אחד מצפון לארון ואחד מן הדרום סוככים על הארון ועל בדיו אורך הכנפים מכסים מקצת (רוחב הבדים) שהארון היה נתון ארכו לרחבו של בית ובדיו בולטין בפתח הדביר בפרוכת שכנגד הפתח ובדיו נתונין בראשי ארכן כדי שיהיו שני לוים יכולים ליכנס ביניהם כשנושאין אותו במדבר

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויעש בדביר" - בחלל בית קודש הקדשים

"קומתו" - קומת כל אחד והכרובים ההם עמדו בארץ (סוכה ה ב) 

מצודת ציון

"כרובים" - צורת תינוק להם כי תנוק הוא רביא בלשון ארמי (סוכה ה ב)

"עצי שמן" - תרגם יונתן דאעי זיתא

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"ויעש בדביר". ספר שעשה "שני כרובים" שוים, שזה גדר מלת שני בסמיכות להורות על השווי, ושווי הזה היה רק

במדתם, כי בענינם היה א' בדמות זכר וא' בדמות נקבה, זה משפיע וזה מקבל, עז"א בד"ה (שם, י) ויעש כרובים שנים, שמלת שנים בנפרד מורה על החילוק, כמ"ש בחבורי התו"ה פ' אחרי: "עשר אמות קומתו". של כרוב האחד: