מ"ג מיכה · ז · א · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אללי לי כי הייתי כאספי קיץ כעללת בציר אין אשכול לאכול בכורה אותה נפשי

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אַלְלַי לִי כִּי הָיִיתִי כְּאָסְפֵּי קַיִץ כְּעֹלְלֹת בָּצִיר אֵין אֶשְׁכּוֹל לֶאֱכוֹל בִּכּוּרָה אִוְּתָה נַפְשִׁי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אַ֣לְﬞלַי לִ֗י כִּ֤י הָיִ֙יתִי֙ כְּאׇסְפֵּי־קַ֔יִץ כְּעֹלְﬞלֹ֖ת בָּצִ֑יר אֵין־אֶשְׁכּ֣וֹל לֶאֱכ֔וֹל בִּכּוּרָ֖ה אִוְּתָ֥ה נַפְשִֽׁי׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

אֲמַר נְבִיָא וַי לִי אֲרֵי הֲוֵיתִי כְּמֵיסַף טָבַיָא בְּעִדַן דַאֲבָדוּ חֲסִידַיָא מִן אַרְעָא הָא כִסְיוּפֵי קַיְטָא כְּעוֹלְלָן בָּתַר קְטוֹף לֵית גְבַר דְבֵיהּ עוֹבָדִין טָבִין לְטָבַיָא חֲמָדַת נַפְשִׁי:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אללי לי" - הנביא מקונן על עצמו אוי לי שהועמדתי לנביא בעת הזאת שאין בני אדם צדיקים בדור

"כאפסי קיץ" - נקוד חטף קמץ שאינו ל' פועל כמו יושב אומר אלא לשון מפעל כמו (ישעיהו לג) אוסף החסיל כאסיפת קיץ והם סופי תאינים שהן רעות וכן תרגם יונתן כסיופי קייטא

"כעוללות בציר" - ת"י כעוללן בתר קטוף

"אין אשכול לאכול" - כתרגומו לית גבר דביה עובדין טבין

"בכורה" - תאינה טובה המתבשלת בעתה כתרגומו לטביא חמדת נפשי

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אין אשכול לאכול" - אין אני מוצא אשכול של ענבים לאכול ר"ל אין אני מוצא איש צדיק בדור

"בכורה" - נפשי מתאות תאנה בכורה שנתבשלה בעתה הטובה למאכל וכאומר הנה נפשי אותה ואין לה והוא כפל ענין במ"ש

"כעוללות בציר" - כאלו כבר נאספו אף העוללות של הבציר הנלקט באחרונה ר"ל אף הבינונים נאספו

"אללי לי" - הנביא מקונן ואומר אללי לי כי הייתי אני כבזמן אסיפת פירות הקיץ כאלו כבר נאספו כולם ולא נמצא עוד בשדה ר"ל הועמדתי לנביא בזמן שנאספו צדיקי הדור 

מצודת ציון

"אללי" - מלשון יללה וכן אם רשעתי אללי לי (איוב י)

"קיץ" - ר"ל פירות הקיץ

"כעוללות" - הם הענבים הגרועים הנלקטים בסוף

"בציר" - כן יקרא תלישת הענבים כמו כי תבצור כרמך (דברים כ"ד)

"אשכול" - כן יקרא הענף שהענבים תלוים בו כמו ואשכול ענבים (במדבר י"ג)

"בכורה" - כן יקרא פרי שנגמר בשולה כמו כבכורה בתאנה בראשיתה (הושע ט)

"אותה" - מלשון תאוה וחשק

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אללי לי", הנביא מקונן על שפלת הדור, שכל החסידים והישרים ספו תמו מן הארץ ולא נשאר רק הוא לבדו אשר עודו רד עם אל, ומדמה את הדור שלפניו ככרם של גפנים או של תאנים, שכבר עבר זמנם, והוא דומה בין התאנים "כאספי קיץ" שכבר נלקחו התאנים הבכורות ונשאר הוא לבדו כתאנה שנשארה בסוף הקיץ, ודומה בין הענבים "כעוללות" שנשארו אחרי "הבציר", ונגד עוללות בציר אמר "אין אשכול לאכול", ונגד אספי קיץ אמר "(אין) בכורה" (לאכול) אשר "אותה נפשי", לאכול אשכול או בכורה ואין:

 

מ"ג מיכה · ז · א · >>