מ"ג ישעיהו סו כד


כד. וְיָצְאוּ וְרָאוּ בְּפִגְרֵי הָאֲנָשִׁים הַפֹּשְׁעִים בִּי כִּי תוֹלַעְתָּם לֹא תָמוּת וְאִשָּׁם לֹא תִכְבֶּה וְהָיוּ דֵרָאוֹן לְכָל בָּשָׂר.

פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו

מקרא

כתיב: ויצאו וראו בפגרי האנשים הפשעים בי כי תולעתם לא תמות ואשם לא תכבה והיו דראון לכל בשר

מנוקד: וְיָצְאוּ וְרָאוּ בְּפִגְרֵי הָאֲנָשִׁים הַפֹּשְׁעִים בִּי כִּי תוֹלַעְתָּם לֹא תָמוּת וְאִשָּׁם לֹא תִכְבֶּה וְהָיוּ דֵרָאוֹן לְכָל בָּשָׂר.

עם טעמים: וְיָצְא֣וּ וְרָא֔וּ בְּפִגְרֵי֙ הָאֲנָשִׁ֔ים הַפֹּשְׁעִ֖ים בִּ֑י כִּ֣י תוֹלַעְתָּ֞ם לֹ֣א תָמ֗וּת וְאִשָּׁם֙ לֹ֣א תִכְבֶּ֔ה וְהָי֥וּ דֵרָא֖וֹן לְכָל־בָּשָֽׂר׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תולעתם" - רמה האוכלת את בשרם

"ואשם" - בגיהנם

"דראון" - לשון בזיון וי"ת כמין שתי תיבות די ראייה עד דיימרון עליהון צדיקיא מיסת חזינא

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"ויצאו", אל עמק יהושפט, שם יראו פגרי מחנה גוג, איך תולעתם לא תמות הגם שאשם לא תכבה, ויתקיימו התולעים לאות ומופת לזכר רשעתם:"והיה מדי חדש בחדשו" וכו' ומדי שבת בשבתו יבוא כל בשר להשתחות לפני אמר יהוה


ביאור המילות

^

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי תולעתם" - הרימה האוכלת בשר ההרוגים ההם לא תמות והאש הבוער בהם לא תכבה

"והיו דראון" - פגרי מחנה גוג ומגוג יהיו לחרפה ולבזיון בעיני כל בשר הבאים להשתחות לפני ה'

"ויצאו" - העכו"ם הבאים להשתחות לפני ה' יצאו מירושלים לעמק יהושפט לראות בפגרי מחנה גוג ומגוג שפשעו באל יתברך וחשבו להגלות את ישראל וזה יהיה בתוך אותם שבעה חדשים בעוד שלא קברו אותם וכמ"ש וקברום וגו' שבעה חדשים (יחזקאל לט)

מצודת ציון

"בפגרי" - כן יקראו גופות ההרוגים וכן כפגר מובס (לעיל י"ד)

"תולעתם" - מלשון תולעת ורימה

"ואשם" - מלשון אש

"תכבה" - מלשון כבוי

"דראון" - ענין בזיון וכן לדראון עולם (דנייאל י"ב)

"לכל בשר" - לכל אדם