מ"ג ישעיהו נ יאמקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הן כלכם קדחי אש מאזרי זיקות לכו באור אשכם ובזיקות בערתם מידי היתה זאת לכם למעצבה תשכבון

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הֵן כֻּלְּכֶם קֹדְחֵי אֵשׁ מְאַזְּרֵי זִיקוֹת לְכוּ בְּאוּר אֶשְׁכֶם וּבְזִיקוֹת בִּעַרְתֶּם מִיָּדִי הָיְתָה זֹּאת לָכֶם לְמַעֲצֵבָה תִּשְׁכָּבוּן.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
הֵ֧ן כֻּלְּכֶ֛ם קֹ֥דְחֵי אֵ֖שׁ מְאַזְּרֵ֣י זִיק֑וֹת לְכ֣וּ ׀ בְּא֣וּר אֶשְׁכֶ֗ם וּבְזִיקוֹת֙ בִּֽעַרְתֶּ֔ם מִיָּדִי֙ הָיְתָה־זֹּ֣את לָכֶ֔ם לְמַעֲצֵבָ֖ה תִּשְׁכָּבֽוּן׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הן כולכם" - שאינכם שומעים בקול נביאיו

"קודחי אש" - עברתו עליכם

"מאזרי זיקות" - מחזיקי זיקות הן גצין וגחלי אש הנזרקין בקלע ויש לו דוגמא בל' ארמי זיקוקין דנור כך וכך זיקתא פסיק לן

"לכן באור אשכם" - לפי דרככם תלקו

"מידי" - תהא גמולכם זאת לכם

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מידי וגו'" - לא במקרה היתה כי אם מידי באה בגזרה למען תמותו בעצבון כי לא תסור העצבון עד כי תמותו

"ובזיקות בערתם" - כפל הדבר במ"ש

"מאזרי זיקות" - מאזרים את המקום בניצוצי אש והיא היא וכפל הענין במ"ש

"לכו באור אשכם" - ר"ל לפי המעשה כן יהיה הגמול

"הן כלכם" - אבל באמת כמעט כלכם מעבירים את חמת ה'  

מצודת ציון

"קדחי" - ענין שרפה כמו אש קדחה באפי (דברים לב)

"מאזרי" - מלשון אזור ומחגורת וכן אזרו חיל (שמואל א ב)

"זיקות" - ניצוצות האש ובדרז"ל נפקין זיקוקין דנור מפומיה דרב (חולין קלז)

"באור" - שלהבת כמו חמותי ראיתי אור (לעיל מד)

"אשכם" - מלשון אש

"בערתם" - מלשון הבערה ושריפה

"למעצבה" - מלשון עצבון ודאגה

"תשכבון" - כן נקרא המיתה כמו וישכב דוד עם אבותיו (מלכים א' ב)

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הן אתם כלכם". שאתם רוצים להדליק אור לחפש אחר דברי הנביא ואחר שאין לכם שמנים ופתילות טובים להאיר לכן אתם "קדחים אש" ע"י עצים יבשים וקוצים כסוחים שתפיחו ניצוצות אש בהם "ומאזרים" ומסבבים את האש "בזיקות" וניצוצות עד שההפסד שתקבלו מן הניצוצות והזיקות, רב מן התועלת. (ר"ל שאין לכם מופתים אמתיים לבחון בם דברי הנביא רק מופתים מתעים והקדמות כוזבות אשר דומים כזיקים שאינם מאירים רק משחירים פני המפיח בהם):

"לכו באור אשכם" זה הקטן "ובזיקות אשר בערתם", לכו וחקרו והתפלספו בשכליכם הקצר מהשיג אור האמת, אבל בכל זאת "מידי היתה זאת לכם למעצבה תשכבון", ר"ל בכל זאת אני נותן לכם הבטחה מידי כי הגם שהדלקתם אור לא תשכבו בטח, כמו האיש ירא ה', רק תשכבו בעוצב, כי תגששו כעור קיר הספקות, ולא תמצאו מרגוע לנפשכם:

ביאור המילות

"קדחי אש", פעל קדח נבדל מיתר לשונות הנרדפי' עמו כמו בער דלק ודומי', במה שעקר הנחתו על האש היסודית המתגברת באדם שחפת וקדחת, ואז גם הקרירות והלחות והשלג היסודי יעמדו נגדו, וע"ז תפס פעל זה לק' (ס"ד) שצייר תבערת האש מבין הררי שלג, ומזה כי אש קדחה באפי, וכן פה על מבעיר עצים לחים, שהאש קודח חלקי המים, ועי"כ יאזרו זיקות וניצוצות כאזור סביב.

"למעצבה תשכבון", דוגמתו נקשר בלמ"ד. והשכבתים לבטח, (הושע ב' כ'):