כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כי רבו פשעינו נגדך וחטאותינו ענתה בנו כי פשעינו אתנו ועונתינו ידענום

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כִּי רַבּוּ פְשָׁעֵינוּ נֶגְדֶּךָ וְחַטֹּאותֵינוּ עָנְתָה בָּנוּ כִּי פְשָׁעֵינוּ אִתָּנוּ וַעֲו‍ֹנֹתֵינוּ יְדַעֲנוּם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כִּֽי־רַבּ֤וּ פְשָׁעֵ֙ינוּ֙ נֶגְדֶּ֔ךָ וְחַטֹּאותֵ֖ינוּ עָ֣נְתָה בָּ֑נוּ כִּֽי־פְשָׁעֵ֣ינוּ אִתָּ֔נוּ וַעֲוֺנֹתֵ֖ינוּ יְדַעֲנֽוּם׃


מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ענתה" - העידה כמו לא תענה (שמות כ

מצודת דוד

"ידענום" - ידועים הם לנו ומכירים בהם ולא בלא דעת עשינו אותם

"אתנו" - ר"ל עדיין לא עזבנום

"כי רבו" - מה שפשענו נגדך רבו מאד

"וחטאתינו" - כ"א מהחטאים העידה בנו לקטרג עלינו

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי רבו פשעינו נגדך", הם המרדים שמרדנו נגד ה' במצות שבין אדם למקום, וגם "חטאתינו אשר ענתה בנו" בעצמינו הם החטאים שחטאנו איש נגד רעהו. גזל ועשק וכדומה, ולא לבד שחטאנו בעבר כי גם "פשעינו" עדן "אתנו" כי עוד לא שבנו מפשעינו, וגם "עונותינו" (העונות הם הבאים ע"י טעות השכל והכחשה וכפירה).

"ידענום", שעוד ידענו והכרנו בם, כי אנו מחזיקים עוד בידיעתינו עתה בדעות הכוזבות והכפירות כמו מקודם:

ביאור המילות

"פשעינו, חטאתינו, עונותינו". עיין הבדלם למעלה (א' כח):

"ענתה בנו וכו'" כדברים האלה למעלה (ג' ט'):