מ"ג ישעיהו מט ח


ח. כֹּה אָמַר יְהוָה בְּעֵת רָצוֹן עֲנִיתִיךָ וּבְיוֹם יְשׁוּעָה עֲזַרְתִּיךָ וְאֶצָּרְךָ וְאֶתֶּנְךָ לִבְרִית עָם לְהָקִים אֶרֶץ לְהַנְחִיל נְחָלוֹת שֹׁמֵמוֹת.

פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: כה אמר יהוה בעת רצון עניתיך וביום ישועה עזרתיך ואצרך ואתנך לברית עם להקים ארץ להנחיל נחלות שממות

מנוקד: כֹּה אָמַר יְהוָה בְּעֵת רָצוֹן עֲנִיתִיךָ וּבְיוֹם יְשׁוּעָה עֲזַרְתִּיךָ וְאֶצָּרְךָ וְאֶתֶּנְךָ לִבְרִית עָם לְהָקִים אֶרֶץ לְהַנְחִיל נְחָלוֹת שֹׁמֵמוֹת.

עם טעמים: כֹּ֣ה׀ אָמַ֣ר יְהוָ֗ה בְּעֵ֤ת רָצוֹן֙ עֲנִיתִ֔יךָ וּבְי֥וֹם יְשׁוּעָ֖ה עֲזַרְתִּ֑יךָ וְאֶצָּרְךָ֗ וְאֶתֶּנְךָ֙ לִבְרִ֣ית עָ֔ם לְהָקִ֣ים אֶ֔רֶץ לְהַנְחִ֖יל נְחָל֥וֹת שֹׁמֵמֽוֹת׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בעת רצון" - בעת תפלה שאתה מתרצה ומתפייס לפני

"וביום ישועה" - שתהא צריך לישועה

"ואצרך" - ואשמרך

"לברית עם" - להיות עם ברית לי

"להקים ארץ" - ארץ ישראל הבחירה לי בכל הארצות

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"כה אמר ה' בעת רצון עניתיך", זה מגביל נגד שני הדברים שאמר בפסוק הקודם, או שתהיה הגאולה קודם זמן הקצוב אם ייטיבו מעשיהם ותהיה עת רצון, ועז"א בעת רצון עניתיך, או לכל הפחות יעזרו בזמן המיועד אשר לא יעבור, ועז"א "וביום ישועה עזרתיך", והוא ביום המיועד לישועה שהוא בבוא יום המיועד.

"ואצרך" גם במשך ימי הגלות אצרך בהשגחה מיוחדת בל תכלה בין העכו"ם, עד "שאתנך לברית עם" שיקים ה'.

  • א) הברית שכרת עם ישראל.
  • ב) "להקים ארץ" שהיא הארץ הקדושה.
  • ג) "להנחיל נחלות שממות" שהוא שישיב להנחיל מקומות נחלות השוממות עתה, והם העזרות והמקדש שהם נחלת ה' לשבתו:


ביאור המילות

"עניתיך", עזרתיך, עונים להקורא, ועוזרים גם לאשר לא קרא, העניה תהי' לפני הזמן בעת רצון, והעזר יהיה בזמן המוגבל ביום ישועה:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ואצרך" - בכל דור אשמרך מן הכליה ואתנך להיות בריתי עמך עד עולם ולהקים על תלה את הארץ המיוחדת היא א"י ולהנחיל לך את הנחלות שהיו שוממות בזמן הגולה

"בעת רצון" - בעת שתעשה רצוני אענה לך בזעקתך בעבור הצרה הבאה

"וביום ישועה" - וביום שאתה צריך ישועה שאתה בצרה אעזור לך וכפל הדבר במ"ש

מצודת ציון

"עניתיך" - מלשון עניה ותשובה