מ"ג ישעיהו מח כב


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: אין שלום אמר יהוה לרשעים

מנוקד: אֵין שָׁלוֹם אָמַר יְהוָה לָרְשָׁעִים.

עם טעמים: אֵ֣ין שָׁל֔וֹם אָמַ֥ר יְהוָ֖ה לָרְשָׁעִֽים׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לרשעים" - לנבוכדנצר וזרעו

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"אין שלום", ר"ל ואל תיראו עוד מפני הכשדים כי "לרשעים האלה, אמר ה' אין שלום", שלל השלום מגבולם לנצח:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"אין שלום וגו'" - זאת הטובה תהיה לישראל אבל להבבליים הרשעים אין שלום אמר ה' עליהם וכאומר ולזה ישלח כורש את ישראל מהגולה וישמיד את הבבליים כי כן גזירת המקום