מ"ג ישעיהו ל ט


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: כי עם מרי הוא בנים כחשים בנים לא אבו שמוע תורת יהוה

מנוקד: כִּי עַם מְרִי הוּא בָּנִים כֶּחָשִׁים בָּנִים לֹא אָבוּ שְׁמוֹעַ תּוֹרַת יְהוָה.

עם טעמים: כִּ֣י עַ֤ם מְרִי֙ ה֔וּא בָּנִ֖ים כֶּחָשִׁ֑ים בָּנִ֕ים לֹֽא־אָב֥וּ שְׁמ֖וֹעַ תּוֹרַ֥ת יְהוָֽה׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עם מרי הוא" - ישראל

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"כי עם מרי הוא", ר"ל כי יש מי ששומע תורת ה' וגם מאמין בה', ובכ"ז מחליף ומימר מצותיו מצד תאות לבו, ויש מי שמכחיש בכלל לאמר זה לא צוה ה' וזה גרוע יותר, ויש עוד גרוע מזה שאינו רוצה לשמוע דברי התורה כלל, וז"ש "עם מרי הוא", ויותר מזה שהם "בנים כחשים" המכחישים וכופרים, ויותר שהם "בנים" אשר לא "אבו שמוע כלל":


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"לא אבו שמוע" - אינם רוצים לשמוע תורתו ולזה לא שאלו פיו גם בדבר המלחמה

"כי עם מרי הוא" - מה ששאלו עזר מפרעה ולא שאלו פי ה' נחשב למרד

"בנים כחשים" - מכחישים בהשגחת המקום

מצודת ציון

"מרי" - ענין מרד

"כחשים" - שקרים

"לא אבו" - לא רצו כמו לא אבה יבמי (דברים כ"ה)