מ"ג ישעיהו לד י


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: לילה ויומם לא תכבה לעולם יעלה עשנה מדור לדור תחרב לנצח נצחים אין עבר בה

מנוקד: לַיְלָה וְיוֹמָם לֹא תִכְבֶּה לְעוֹלָם יַעֲלֶה עֲשָׁנָהּ מִדּוֹר לָדוֹר תֶּחֱרָב לְנֵצַח נְצָחִים אֵין עֹבֵר בָּהּ.

עם טעמים: לַ֤יְלָה וְיוֹמָם֙ לֹ֣א תִכְבֶּ֔ה לְעוֹלָ֖ם יַעֲלֶ֣ה עֲשָׁנָ֑הּ מִדּ֤וֹר לָדוֹר֙ תֶּחֱרָ֔ב לְנֵ֣צַח נְצָחִ֔ים אֵ֥ין עֹבֵ֖ר בָּֽהּ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מדור לדור" - מאותו דור עד דור אחרון ד"א היא קללת משה (שמות יז) מלחמה לה' בעמלק מדור דור מדורו של משה לדורו של שאול ומשם לדורו של מרדכי ומשם לדורו של מלך המשיח

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"לילה ויומם לא תכבה", המוקד העשוי לבשל אצלו יכבוהו בלילה, והעשוי להאיר יכבוהו ביום, אבל מוקד זה לא יכבה לא לילה ולא יומם, כי תכלית המוקד יהיה לבעבור "שלעולם יעלה עשנה", ואל תחשוב כי יקום דור שיבננו, אומר כי "תחרב מדור לדור", ויותר מזה שלא ימצא לעולם "איש עבר בה" אף דרך עראי, ועל לב מי יעלה לבנותה, אחר שאין עובר שם לנצח:


ביאור המילות

"מדור לדור לנצח נצחים". בארתי כבר (למעלה יג כ') כי על הזמן המתדבק יאמר לעולם, ועל הזמן המתפרק יאמר לדור ודור. שיבנו המדינה זה לא יצוייר רק בהתחדש איזה דור ישתתפו בבנינו אמר מדור לדור. אבל שיעבור שם איש אחד אינו נתלה בדור מיוחד, רק במקרה אשר יקר בזמן הנמשך, אמר לנצח:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"אין עובר בה" - כי שממה תהיה

"מדור לדור" - מדור ההוא עד סוף כל הדורות תהיה חרבה

"עשנה" - עשן השרפה