מ"ג ישעיהו כז ה


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: או יחזק במעוזי יעשה שלום לי שלום יעשה לי

מנוקד: אוֹ יַחֲזֵק בְּמָעוּזִּי יַעֲשֶׂה שָׁלוֹם לִי שָׁלוֹם יַעֲשֶׂה לִּי.

עם טעמים: א֚וֹ יַחֲזֵ֣ק בְּמָעוּזִּ֔י יַעֲשֶׂ֥ה שָׁל֖וֹם לִ֑י שָׁל֖וֹם יַֽעֲשֶׂה־לִּֽי׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"או יחזק במעוזי" - או ל' אם כמו או נודע כי שור נגח הוא (שמות כא) או יחזיק עמי במעוזי שלא יבקש מעוז אלא מעוזי אז יעשה שלום לי להניח דעתי ואפי שמתקשקשת בי על שאיני נוקם בצרי ואנקם בהם

"שלום יעשה לי" - ממדת הדין שלא יוכל לקטרג ולומר מה נשתנו אלו מאלו

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"או יחזק", אבל "מי שיחזק במעזי ויעשה שלום לי", איש הזה "שלום יעשה לי" ולא אעשה לו רעה (מלת מי שבפסוק הקודם נמשך לשתים מי יתנני וכו' או מי (אשר) יחזק במעוזי) וכונת השיר כי ישראל לא ירעו ולא ילחמו, ובכל זאת מי אשר יערב לבו לגשת אליהם יעשו בו שפטים באף ובחמה:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"שלום וגו'" - כפל הדבר לחוזק הענין

"יעשה שלום לי" - אז היה עושה שלום עמדי ולא הייתי נלחם בו

"או יחזיק במעוזי" - ר"ל או הייתי שורפה כאחת או היה כל אחד שב מדרכו לאחוז במעוז שלי היא התורה שהיא לחוזק ועוז

מצודת ציון

"יחזק" - ענין אחיזה כמו ויחזיקו האנשים בידו (בראשית יט)

"במעזי" - מלשון עוז וחוזק וכן נקראת התורה כמו שכתוב ה' עוז לעמו יתן (תהלים כט)