מ"ג ישעיהו כו כ


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: לך עמי בא בחדריך וסגר דלתיך [דלתך] בעדך חבי כמעט רגע עד יעבור [יעבר] זעם

מנוקד: לֵךְ עַמִּי בֹּא בַחֲדָרֶיךָ וּסְגֹר דלתיך [דְּלָתְךָ] בַּעֲדֶךָ חֲבִי כִמְעַט רֶגַע עַד יעבור [יַעֲבָר] זָעַם.

עם טעמים: לֵ֤ךְ עַמִּי֙ בֹּ֣א בַחֲדָרֶ֔יךָ וּֽסְגֹ֥ר דלתיך [דְּלָתְךָ֖] בַּעֲדֶ֑ךָ חֲבִ֥י כִמְעַט־רֶ֖גַע עַד־יעבור־ [יַעֲבָר־] זָֽעַם׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לך עמי בא בחדריך" - תשובה זו השיבהו לנביא לך עמי בא בחדריך בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ד"א התבונן על מעשיך בחדרי לבך כך דרש רבי תנחומא

"וסגור דלתך בעדך" - ת"י עביד לך עובדין טבין דיגנון עלך ורבי תנחומא דרש סגור דלתי פיך שלא תהרהר אחר מדת הדין

"חבי" - התחבאי מעט עד יעבר זעם כי אמת אפקוד על שונאיך

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"לך", משיב לו ה' "עמי לך בחדריך", הגם שעתה לא הגיע עת התשועה התחבי רגע עד יעבור זעם ה' מעליך, כי אז.

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לך עמי" - מאמר הנביא בדרך משל בוא בחדרך וסגור הדלת בעדך שלא יוכל לבוא מי אצלך לעשות עמך רעה וסתרי כשיעור רגע מועטת עד אשר יעבור הזעם ותלך לו ורוצה לומר סתרי עצמך במסתר תשובה ומעשים טובים להגן עליך מזעם הצרות שיבואו קודם בוא הגאולה

מצודת ציון

"בעדך" - כנגדך

"חבי" - מלשון מחבואה ומסתור

"זעם" - כעס