מ"ג ישעיהו כו ב


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: פתחו שערים ויבא גוי צדיק שמר אמנים

מנוקד: פִּתְחוּ שְׁעָרִים וְיָבֹא גוֹי צַדִּיק שֹׁמֵר אֱמֻנִים.

עם טעמים: פִּתְח֖וּ שְׁעָרִ֑ים וְיָבֹ֥א גוֹי־צַדִּ֖יק שֹׁמֵ֥ר אֱמֻנִֽים׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פתחו שערים" - שלה ויבא לתוכה גוי צדיק

"שומר" - ששמר וצפה בגלותו ימים רבים לאמונתו של הקב"ה שיקיים הבטחתו שהבטיח על פי נביאיו לגאלם

"שומר" - ממתין וכן (בראשית לז) ואביו שמר את הדבר וכן (דברים ו') ושמר ה' אלהיך לך

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"פתחו", אומרים אל השוערים שיפתחו השערים ויניחום לבא אל העיר, כי עד הנה היו השערים סגורים לפניהם מפני שני טעמים.

  • א) מפני שעשרת השבטים עבדו ע"ז והיו נבדלים עי"כ מאנשי יהודה, עז"א כי עתה "יבא גוי צדיק" עובד ה'.
  • ב) מפני שמרדו במלכות ב"ד מימי ירבעם ואילך, לעומת זה אמר "שמר אמנים" כי מעתה לא יחצו לשתי ממלכות עוד:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"פתחו שערים" - פתחו שערי ירושלים ולא תפחדו מן האויב

"ויבוא" - בפתחי השערים יבוא ישראל שהיה שומר ומצפה להאמנת הבטחת האל

מצודת ציון

"שומר" - ענין המתנה ותקוה כמו ואביו שמר את הדבר (בראשית לז)