מ"ג ישעיהו טז ה


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: והוכן בחסד כסא וישב עליו באמת באהל דוד שפט ודרש משפט ומהר צדק

מנוקד: וְהוּכַן בַּחֶסֶד כִּסֵּא וְיָשַׁב עָלָיו בֶּאֱמֶת בְּאֹהֶל דָּוִד שֹׁפֵט וְדֹרֵשׁ מִשְׁפָּט וּמְהִר צֶדֶק.

עם טעמים: וְהוּכַ֤ן בַּחֶ֙סֶד֙ כִּסֵּ֔א וְיָשַׁ֥ב עָלָ֛יו בֶּאֱמֶ֖ת בְּאֹ֣הֶל דָּוִ֑ד שֹׁפֵ֛ט וְדֹרֵ֥שׁ מִשְׁפָּ֖ט וּמְהִ֥ר צֶֽדֶק׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והוכן בחסד כסא" - כשיבא עליך השבר הזה אז יכון כסא דוד ויגדל שבאותו הפרק יפול סנחריב ע"י חזקיהו ויהיה נכון כסאו בחסד שיעשה כמו שמצינו שהיה גומל חסד שנא' בדברי הימים (ב ל) כי חזקיהו מלך יהודה הרים לקהל אלף פרים ושבעת אלפי צאן

"וישב עליו וגו' שופט ודורש משפט ומהיר צדק" - - ת"י ועביד קשוט

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"והוכן", אומר הנביא, אם תעשו כן לשלוח כרי לבקש עזר מיהודה אני מבטיחכם, כי "יוכן כסא" להמלך שישב לדרוש ולחקור אחר המשפט אם ראוי שיריב ריבכם, "בחסד", לא עפ"י הדין רק מחסדו להיטיב, "וישב על הכסא באהל דוד באמת". שלא יהיה החסד לתקות גמול רק לאהבת האמת.

"שופט". ויותר מזה כי הוא "דרש משפט", שאינו רק שופט בין שני בעלי דינים הבאים לפניו, רק דורש אחר המשפט לבקש ולתור אחריו, ואחר שיראה מי הצדיק בדינו, אז הוא "מהיר צדק", מהיר להוציא הצדק לאור ולאשר חמוץ לאמץ ברכים כושלות, והמלך הזה מבית דוד (שהוא חזקיה) בודאי יתן לכם רוח והצלה:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ומהיר צדק" - יהיה מהיר וזריז לעשות צדק ומוסב למעלה לומר הואיל ונפל סנחריב והוכן כסא חזקיה אם כן יכולים היו לחזור למקומם אם היית מסתירם

"שופט" - לכל הבא למשפט ודורש יחקור מעצמו לעשות משפט העשוקים ואף אם לא יצעקו לפניו

"באהל דוד" - בבית המלכות

"וישב עליו באמת" - המלך היושב על הכסא והוא חזקיה הנה ישב עליו באמת ומתקיים

"והוכן בחסד" - המקום הכין כסא המלוכה בירושלים

מצודת ציון

"באמת" - ענינו דבר המתקיים