<< · מ"ג ישעיהו · ה · כה · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
על כן חרה אף יהוה בעמו ויט ידו עליו ויכהו וירגזו ההרים ותהי נבלתם כסוחה בקרב חוצות בכל זאת לא שב אפו ועוד ידו נטויה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
עַל כֵּן חָרָה אַף יְהוָה בְּעַמּוֹ וַיֵּט יָדוֹ עָלָיו וַיַּכֵּהוּ וַיִּרְגְּזוּ הֶהָרִים וַתְּהִי נִבְלָתָם כַּסּוּחָה בְּקֶרֶב חוּצוֹת בְּכָל זֹאת לֹא שָׁב אַפּוֹ וְעוֹד יָדוֹ נְטוּיָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
עַל־כֵּ֡ן חָרָה֩ אַף־יְהֹוָ֨ה בְּעַמּ֜וֹ וַיֵּ֣ט יָד֧וֹ עָלָ֣יו וַיַּכֵּ֗הוּ וַֽיִּרְגְּזוּ֙ הֶהָרִ֔ים וַתְּהִ֧י נִבְלָתָ֛ם כַּסּוּחָ֖ה בְּקֶ֣רֶב חוּצ֑וֹת בְּכׇל־זֹאת֙ לֹא־שָׁ֣ב אַפּ֔וֹ וְע֖וֹד יָד֥וֹ נְטוּיָֽה׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על כן" - על מעשיהם הללו

"וירגזו ההרים" - מלכי יהודה ושריהם

"כסוחה" - כרוק וקיא הניסח מתוך גופו של אדם שהוא מאוס ובלשון חכמים קרוי סחי וכן סחי ומאוס (איכה ג מה)

"בקרב חוצות" - כן יהיו מאוסים בין הבבלים

"בכל זאת" - הבאה עליהם

"לא שב אפו" - לא נתקנו במעשיהם להשיב אפו מהם

"נטויה" - להרע להם

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וירגזו" - ענין תנועת החרדה

"כסוחה" - כרוק הניסח מן הגוף וכן סחי ומאוס תשימנו (איכה ג

מצודת דוד

"כסוחה" - כרוק המושלך בקרב חוצות

"בכל זאת" - עם כל הפורעניות הזאת לא שב אף ה' ועוד ידו נטויה להכות בהם

"עליו" - על עמו

"ההרים" - מלכי יהודה ושריהם

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויט ידו עליו ויכהו" כמשל אדם המכה שמרים ידו על חברו ומכהו, "וירגזו ההרים", שתרעש הארץ ותבלע יושביה, ועי"ז ותהי נבלתם כסוחה וכרותה בקרב חוצות.

"בכל זאת", ר"ל בכל המכות האלה, "לא שב אפו ועוד ידו נטויה", להכותם בידי אדם על ידי אויבים וצוררים שקשה יותר, כמ"ש דוד נפלה נא ביד ה' וביד אדם אל אפולה:

ביאור המילות

"כסוחה". כרותה, קוצים כסוחים, בפלס שכולה:
 

<< · מ"ג ישעיהו · ה · כה · >>