מ"ג ישעיהו ה כג


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: מצדיקי רשע עקב שחד וצדקת צדיקים יסירו ממנו

מנוקד: מַצְדִּיקֵי רָשָׁע עֵקֶב שֹׁחַד וְצִדְקַת צַדִּיקִים יָסִירוּ מִמֶּנּוּ.

עם טעמים: מַצְדִּיקֵ֥י רָשָׁ֖ע עֵ֣קֶב שֹׁ֑חַד וְצִדְקַ֥ת צַדִּיקִ֖ים יָסִ֥ירוּ מִמֶּֽנּוּ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וצדקת צדיקים" - שהן ראויין לזכות בבית דין יסירו ממנו ומחייבין אותו בדין וגוזלין ממונו

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


ראה מלבי"ם על ישעיהו ה כב


ביאור המילות

"ממנו". יחיד על רבים, ר"ל מכל צדיק, ודרשו שינוי זאת בב"ר (פס"ה):

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"יסירו ממנו" - מכ"א מן הצדיקים מסירים צדקתו לומר עליו שאינו צדיק בדינו

"מצדיקי" - מצדיקים בדין את הרשע בשכר שוחד

מצודת ציון

"עקב" - בשכר כמו והיה עקב תשמעון (דברים ז)