מ"ג ישעיהו ה ומקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ואשיתהו בתה לא יזמר ולא יעדר ועלה שמיר ושית ועל העבים אצוה מהמטיר עליו מטר

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַאֲשִׁיתֵהוּ בָתָה לֹא יִזָּמֵר וְלֹא יֵעָדֵר וְעָלָה שָׁמִיר וָשָׁיִת וְעַל הֶעָבִים אֲצַוֶּה מֵהַמְטִיר עָלָיו מָטָר.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַאֲשִׁיתֵ֣הוּ בָתָ֗ה לֹ֤א יִזָּמֵר֙ וְלֹ֣א יֵעָדֵ֔ר וְעָלָ֥ה שָׁמִ֖יר וָשָׁ֑יִת וְעַ֤ל הֶֽעָבִים֙ אֲצַוֶּ֔ה מֵהַמְטִ֥יר עָלָ֖יו מָטָֽר׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"ואשיתהו בתה" - צדו הושבתיו שלא נתתי תורה בימיו

"לא יזמר ולא יעדר" - לא ילמדו ממנו לא זכות ולא מעשה טוב

"ועלה שמיר ושית" - שלט בו יצר הרע ובדורותיו אחריו לעשות מעשים מקולקלים

"ועל העבים אצוה" - צויתי עליו שומרים לשמור את דרך עץ החיים

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"ועלה שמיר ושית" - יגדל קוצים כדרך השדה שאינו נעבד

"מהמטיר" - ר"ל שלא להמטיר עליו מטר והמ"ם הוא מ"ם השלילה וכן מעבר מי נח (לקמן נד)

"ולא יעדר" - לא יחפרו תחת האילנות כדרך שחופרים בכרמים לתקון הגפנים

"לא יזמר" - לא יחתכו הזמורות להרבות ענפים כדרך שעושים לכרמים

"ואשיתהו" - אשים אותו שממה

מצודת ציון

"ואשיתהו" - אשים אותו

"בתה" - ענין שממון כמו בנחלי הבתות (לקמן ז)

"יזמר" - כן יקרא קציצת ענפי גפן כמו וכרמך לא תזמור (ויקרא כה)

"יעדר" - ענין חפירה כמו וכל ההרים אשר במעדר יעדרון (לקמן ז)

"שמיר ושית" - שמות מיני קוצים

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק


"ואשיתהו", ואח"כ אקבעהו שיהיה מקום שמם לנצח, ומצד זה.

"לא יזמר", לכרות זמורות הגסים המכחישים את הגפנים וגם "לא יעדר" סביבו להסיר הקוצים והדרדרים עד כי יעלה שמיר ושית, וגם אצוה שלא ימטירו העבים עליו. (והנמשל שאחר שיביא רגל זרים לארצם ויהיה למרמס ישבית את האומה מגוי, יכרית מהם מלך ושרים ומנהיגים, וגם הנבואה יסלק מהם שהוא המטר העליון, כת"י ועל נבייא אפקוד דלא יתנבאון להון):

ביאור המילות

"ואשיתהו". שיתה מוסיף על שימה שמורה שקבעו במקום קבוע (רש"ף), ומתאחד עם שתות ויסוד, ר"ל שישאר שמם ימים רבים:

"בתה". מקום בלתי ראוי לבנין ועבודה, וכן בנחלי הבתות (לקמן ז') ומזה שם בת הפך בן, שמורה על בנין בית אביו, ובת לא תקום לנחול ולבנות הבית:

"יזמר". משמש דבר והפוכו (כנ"ל ב'):

"ויעדר". חפירה, וחברו (לקמן ז' כה) במעדר יעדרון:
 

<< · מ"ג ישעיהו · ה · ו · >>