מ"ג ישעיהו ד ב


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: ביום ההוא יהיה צמח יהוה לצבי ולכבוד ופרי הארץ לגאון ולתפארת לפליטת ישראל

מנוקד: בַּיּוֹם הַהוּא יִהְיֶה צֶמַח יְהוָה לִצְבִי וּלְכָבוֹד וּפְרִי הָאָרֶץ לְגָאוֹן וּלְתִפְאֶרֶת לִפְלֵיטַת יִשְׂרָאֵל.

עם טעמים: בַּיּ֣וֹם הַה֗וּא יִֽהְיֶה֙ צֶ֣מַח יְהוָ֔ה לִצְבִ֖י וּלְכָב֑וֹד וּפְרִ֤י הָאָ֙רֶץ֙ לְגָא֣וֹן וּלְתִפְאֶ֔רֶת לִפְלֵיטַ֖ת יִשְׂרָאֵֽל׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ביום ההוא" - לאחר שיכלו נוי תכשיטי הנואפות והנבלות לא תכלה (ס"א לא תסולה) עוד צבי תפארת עמי וצבי נוי כבודם באלה

"יהיה צמח ה'" - לכם לנוי

"לצבי ולכבוד" - הם הצדיקים הנשארים בם והחכמים תלמידי התורה בהם יתלו את צבי כבודם

"ופרי הארץ" - הם בני הצדיקים פרי עץ חיים הם יהיו לגאון ולתפארת אשר בהם יתפארו ויתהללו פליטת ישראל

"צבי" - הוא נוי דבר צביון שיש חפץ בו

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"ביום ההוא יהיה צמח ה'", הוא הדור הנשאר, והצדיקים שימצאו בתוכו הם יהיו צבי וכבוד בית ישראל.

"ופרי הארץ", הם מעשי הצדיקים ופרי מפעליהם יהיו "לגאון ולתפארת":

  • א)


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לפלטת ישראל" - להנשארים שחסו במקום ועמדו באמונתם

"ופרי הארץ" - גם זה על המשיח יאמר

"ביום ההוא" - ר"ל אחר שיתמרק עון ישראל בקושי ובמרבית היסורים אז תהיה גאולה שלמה ויהיה צמח ה' להדר ולכבוד והוא משיח בן דוד הנקרא צמח כמש"ה והקימותי לדוד צמח צדיק (ירמיהו כג)

מצודת ציון

"לצבי" - להדר ויופי כמו וצבי עדיו (יחזקאל ז)

"לגאון" - לממשל רב וכן לפני שבר גאון (משלי טז)

"לפליטת" - לשארית