מ"ג ישעיהו א כ


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: ואם תמאנו ומריתם חרב תאכלו כי פי יהוה דבר

מנוקד: וְאִם תְּמָאֲנוּ וּמְרִיתֶם חֶרֶב תְּאֻכְּלוּ כִּי פִּי יְהוָה דִּבֵּר.

עם טעמים: וְאִם־תְּמָאֲנ֖וּ וּמְרִיתֶ֑ם חֶ֣רֶב תְּאֻכְּל֔וּ כִּ֛י פִּ֥י יְהוָ֖ה דִּבֵּֽר׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי פי ה' דבר" - והיכן דבר והבאתי עליכם חרב (ויקרא כו כה)

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"אם תמאנו", לשמוע ומריתם את פי כי הלא אז בחרב תאכלו, "כי פי ה' דבר" ולא יפול מדבריו ארצה, וא"כ מדוע לא תיראו שדון? מדוע לא תשובו אל ה'? (והנה האדם ינוח מעשות דבר מה, אם מפני שהשגת הדבר ההוא ועשייתו כבד וקשה עליו, אם מפני שאינו מכיר תועלת בעשייתו והפסד בהנחתו, לעומת זה ערך ה' המתוכח את טענותיו, להראות.

  • א) שהשגת התשובה והדרך הטוב קלה על האדם, כמ"ש (דברים ל') כי המצוה הזאת וכו' לא נפלאת היא ממך וכו',
  • ב) שעזיבתה תסבב חרב, ומציאותה תסבב אושר וטוב לבעליה). (עד כאן נבא על יהודה, מעתה יתחיל נבואה על ירושלים וימשך עד פסוק כ"ז):


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי פי ה' דבר" - ובידו לקיים מאמרו

"חרב תאכלו" - לא תהיו אוכלים אלא אכולים לחרב

"ואם תמאנו" - אם תהיו ממאנים לשמוע אמרי ותמרו פי

מצודת ציון

"תמאנו" - מלשון מיאון וסרוב

"ומריתם" - מלשון מרי ומרד