מ"ג ירמיהו מ טו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויוחנן בן קרח אמר אל גדליהו בסתר במצפה לאמר אלכה נא ואכה את ישמעאל בן נתניה ואיש לא ידע למה יככה נפש ונפצו כל יהודה הנקבצים אליך ואבדה שארית יהודה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְיוֹחָנָן בֶּן קָרֵחַ אָמַר אֶל גְּדַלְיָהוּ בַסֵּתֶר בַּמִּצְפָּה לֵאמֹר אֵלְכָה נָּא וְאַכֶּה אֶת יִשְׁמָעֵאל בֶּן נְתַנְיָה וְאִישׁ לֹא יֵדָע לָמָּה יַכֶּכָּה נֶּפֶשׁ וְנָפֹצוּ כָּל יְהוּדָה הַנִּקְבָּצִים אֵלֶיךָ וְאָבְדָה שְׁאֵרִית יְהוּדָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְיוֹחָנָ֣ן בֶּן־קָרֵ֡חַ אָמַ֣ר אֶל־גְּדַלְיָהוּ֩ בַסֵּ֨תֶר בַּמִּצְפָּ֜ה לֵאמֹ֗ר אֵ֤לְכָה נָּא֙ וְאַכֶּה֙ אֶת־יִשְׁמָעֵ֣אל בֶּן־נְתַנְיָ֔ה וְאִ֖ישׁ לֹ֣א יֵדָ֑ע לָ֧מָּה יַכֶּ֣כָּה נֶּ֗פֶשׁ וְנָפֹ֙צוּ֙ כׇּל־יְהוּדָה֙ הַנִּקְבָּצִ֣ים אֵלֶ֔יךָ וְאָבְדָ֖ה שְׁאֵרִ֥ית יְהוּדָֽה׃


מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)(טו-טז) "אלכה נא ואכה". כי חשב שגדליה ירא מלהרגו על הספק מפני העם שיאמרו שממית בלא משפט, ואמר לו שהוא יעשה זאת ובצנעה, והשיב לו שאינו מאמין בדבר כי שקר הוא:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ונפוצו" - יהיו נפוצים מכאן ולא ישאר שארית

"אלכה נא" - עתה אלך ואכהו נפש עד לא יכוך

"ואיש לא ידע" - מי הכהו ועל מה הוכה

מצודת ציון

"ונפוצו" - ענין פזור ופרוד

<< · מ"ג ירמיהו · מ · טו · >>