מ"ג ירמיהו מה ד


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כה תאמר אליו כה אמר יהוה הנה אשר בניתי אני הרס ואת אשר נטעתי אני נתש ואת כל הארץ היא

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כֹּה תֹּאמַר אֵלָיו כֹּה אָמַר יְהוָה הִנֵּה אֲשֶׁר בָּנִיתִי אֲנִי הֹרֵס וְאֵת אֲשֶׁר נָטַעְתִּי אֲנִי נֹתֵשׁ וְאֶת כָּל הָאָרֶץ הִיא.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כֹּ֣ה ׀ תֹּאמַ֣ר אֵלָ֗יו כֹּ֚ה אָמַ֣ר יְהֹוָ֔ה הִנֵּ֤ה אֲשֶׁר־בָּנִ֙יתִי֙ אֲנִ֣י הֹרֵ֔ס וְאֵ֥ת אֲשֶׁר־נָטַ֖עְתִּי אֲנִ֣י נֹתֵ֑שׁ וְאֶת־כׇּל־הָאָ֖רֶץ הִֽיא׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואת כל הארץ" - היא הנדונת בנתישה והריסה זו

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ואת כל הארץ היא" - ר"ל כל מקומות א"י תהיינה הרוסות ונתושות

"ואת אשר נטעתי וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"אשר בניתי" - ר"ל ישראל שעשיתים כבנין יפה הנה עתה אהרסם ואאבדם

מצודת ציון

"הורס" - ענין שבירה ונתיצה

"נותש" - ענין עקירה

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"כה אמר ה'" אמר לו ה' תשובה על מחשבתו, "הנה אשר בניתי אני הורס" ר"ל שהנבואה שתחול על הנביאים שלא בתורת שליחות רק להשלים את הנביאים בשפע קודש ובשכל טוב, זה לא יהיה רק בעת שהשכינה שרויה בישראל, לא בעת צרה שה' הורס הכל ומסלק שכינתו מן הקדש והמקדש ומן הארץ, ואיך.  

<< · מ"ג ירמיהו · מה · ד · >>