מ"ג ירמיהו מג ט


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
קח בידך אבנים גדלות וטמנתם במלט במלבן אשר בפתח בית פרעה בתחפנחס לעיני אנשים יהודים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
קַח בְּיָדְךָ אֲבָנִים גְּדֹלוֹת וּטְמַנְתָּם בַּמֶּלֶט בַּמַּלְבֵּן אֲשֶׁר בְּפֶתַח בֵּית פַּרְעֹה בְּתַחְפַּנְחֵס לְעֵינֵי אֲנָשִׁים יְהוּדִים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
קַ֣ח בְּיָדְךָ֞ אֲבָנִ֣ים גְּדֹל֗וֹת וּטְמַנְתָּ֤ם בַּמֶּ֙לֶט֙ בַּמַּלְבֵּ֔ן אֲשֶׁ֛ר בְּפֶ֥תַח בֵּית־פַּרְעֹ֖ה בְּתַחְפַּנְחֵ֑ס לְעֵינֵ֖י אֲנָשִׁ֥ים יְהוּדִֽים׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וטמנתם במלט" - מ"ם זו יסוד נופל היא בתיבה כמו מקום מעמד מעשה ויסודו לט כמו וילט פניו (מלכים א יט) לאט אותה בתוך הטיט במלבן

"במלט" - (אנוולופמנט"ו בלע"ז)

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בפתח" - סמוך לפתח

"במלט במלבן" - טמנם בחומר במקום עשיית הלבנים

מצודת ציון

"וטמנתם" - מלשון הטמנה והצפנה

"במלט" - כן נקרא החומר העשוי מסיד ומחול ובדרז"ל ואע"ג דעביד בהו המלטי (בבא בתרא ו) ופי' שתיקן מקום הקורות בסיד

"במלבן" - הוא המקום שעושים שם הלבנים

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"קח בידך" שגם הנבואה לרעה (שישוב ה' ממנה אם ייטיבו העם מעשיהם) אם יעשה הנביא איזה פעולה לא תשוב בשום אופן שזה מורה חריצות הגזירה כמ"ש הרמב"ן לכן צוה לו לעשות פעולה להורות כי נחרץ הדבר בלי השנות:


ביאור המילות

"במלט במלבן". הוא החומר העב שעושין ממנו הלבנים:

 

<< · מ"ג ירמיהו · מג · ט · >>