מ"ג ירמיהו ל כא

מקראות גדולות ירמיהו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
והיה אדירו ממנו ומשלו מקרבו יצא והקרבתיו ונגש אלי כי מי הוא זה ערב את לבו לגשת אלי נאם יהוה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְהָיָה אַדִּירוֹ מִמֶּנּוּ וּמֹשְׁלוֹ מִקִּרְבּוֹ יֵצֵא וְהִקְרַבְתִּיו וְנִגַּשׁ אֵלָי כִּי מִי הוּא זֶה עָרַב אֶת לִבּוֹ לָגֶשֶׁת אֵלַי נְאֻם יְהוָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְהָיָ֨ה אַדִּיר֜וֹ מִמֶּ֗נּוּ וּמֹֽשְׁלוֹ֙ מִקִּרְבּ֣וֹ יֵצֵ֔א וְהִקְרַבְתִּ֖יו וְנִגַּ֣שׁ אֵלָ֑י כִּי֩ מִ֨י הוּא־זֶ֜ה עָרַ֧ב אֶת־לִבּ֛וֹ לָגֶ֥שֶׁת אֵלַ֖י נְאֻם־יְהֹוָֽה׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אדירו" - שר שלו

"ערב את לבו" - לשון ערבון (פרוויל"א הטינ"א בלע"ז)

"לגשת אלי" - למלחמה למחות בידי

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"והיה אדירו ממנו", האדיר יהיה מקרב העם לא בן נכר, ולא יהיה כמו בבית שני שנבחרו אדיריהם ע"י העמים המושלים עליהם, כי "מושלו מקרבו יצא" מבחירת העם, "והקרבתיו" אני אקרב אותו שיהיה מקרובי ה' העומדים בהיכלו, כמ"ש אשרי תבחר ותקרב, כי הבדיל ה' אתכם מעדת ישראל להקריב אתכם אליו, שזה יהיה ע"י רצון ה' שבוחר באיש אחד להיות לו סגולה כמו שבט לוי וזרע אהרן ודוד, וע"י שאקרב אותו "יגש אלי, כי מי זה ערב לבו לגשת אלי" מעצמו, שזה לא יהיה רק ברצון ה':


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"והקרבתיו" - אני אקרב אותו והוא יהיה נגש אלי להתקרב ר"ל אטע בלבו יראת ה' והוא יהיה מוסיף והולך

"כי מי הוא זה" - בא ליתן טעם למה בתחלה יקרבו ואח"ז יגש אליו ואמר כי מי הוא זה האיש אשר התחייב את לבו לגשת אלי להתקרב אם לא אסייעו לקרבה ולהתדבק בי

"ומושלו וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"והיה אדירו ממנו" - רצה לומר מלכו יהיה מישראל

מצודת ציון

"אדירו" - ענין חוזק ועל המלך יאמר שהוא החזק מכל

"ונגש" - ענין הקרבה

"ערב" - ענין התחייבות ודוגמתו התערב נא את אדוני וכו' (ישעיהו ל"ו)

<< · מ"ג ירמיהו · ל · כא · >>