מ"ג ירמיהו לז טו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויקצפו השרים על ירמיהו והכו אתו ונתנו אותו בית האסור בית יהונתן הספר כי אתו עשו לבית הכלא

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיִּקְצְפוּ הַשָּׂרִים עַל יִרְמְיָהוּ וְהִכּוּ אֹתוֹ וְנָתְנוּ אוֹתוֹ בֵּית הָאֵסוּר בֵּית יְהוֹנָתָן הַסֹּפֵר כִּי אֹתוֹ עָשׂוּ לְבֵית הַכֶּלֶא.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיִּקְצְפ֧וּ הַשָּׂרִ֛ים עַֽל־יִרְמְיָ֖הוּ וְהִכּ֣וּ אֹת֑וֹ וְנָתְנ֨וּ אוֹת֜וֹ בֵּ֣ית הָאֵס֗וּר בֵּ֚ית יְהוֹנָתָ֣ן הַסֹּפֵ֔ר כִּי־אֹת֥וֹ עָשׂ֖וּ לְבֵ֥ית הַכֶּֽלֶא׃


מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"בית יהונתן" - בבית יהונתן

"כי אותו" - כי את הבית ההוא הכינו להיות בית הכלא

מצודת ציון

"ויקצפו" - מלשון קצף וכעס

"בית האסור" - בית המאסר