מ"ג ירמיהו לד כא


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ואת צדקיהו מלך יהודה ואת שריו אתן ביד איביהם וביד מבקשי נפשם וביד חיל מלך בבל העלים מעליכם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְאֶת צִדְקִיָּהוּ מֶלֶךְ יְהוּדָה וְאֶת שָׂרָיו אֶתֵּן בְּיַד אֹיְבֵיהֶם וּבְיַד מְבַקְשֵׁי נַפְשָׁם וּבְיַד חֵיל מֶלֶךְ בָּבֶל הָעֹלִים מֵעֲלֵיכֶם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְאֶת־צִדְקִיָּ֨הוּ מֶלֶךְ־יְהוּדָ֜ה וְאֶת־שָׂרָ֗יו אֶתֵּן֙ בְּיַ֣ד אֹֽיְבֵיהֶ֔ם וּבְיַ֖ד מְבַקְשֵׁ֣י נַפְשָׁ֑ם וּבְיַ֗ד חֵ֚יל מֶ֣לֶךְ בָּבֶ֔ל הָעֹלִ֖ים מֵעֲלֵיכֶֽם׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וית צדקיה מלך שבטא דבית יהודה וית רברבוהי אמסר ביד בעלי דבביהון וביד דבען למקטלהון וביד משירית מלכא דבבל דאסתלקא מנכון:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"העולים מעליכם" - מפני חיל פרעה שיצא ממצרים כמו שמפורש בספר זה (ל"ז)

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"ואת צדקיהו", הגם שלא עבר בין בתרי העגל היה בידו למחות ולא מיחה:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"וביד חיל וגו'" - הם האויבים ומבקשי נפשם והוא כפל ענין במ"ש

"העולים מעליכם" - אשר נסתלקו מעליכם בשמעם שבאו מצרים לעזור לכם כמ"ש וחיל פרעה יצא ממצרים וישמעו הכשדים וגו' ויעלו מעל ירושלים (לקמן לז)

מצודת ציון

"העולים" - ענין סלוק כמו ויעלו מעל ירושלים (לקמן לז)