מ"ג ירמיהו לד כ


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ונתתי אותם ביד איביהם וביד מבקשי נפשם והיתה נבלתם למאכל לעוף השמים ולבהמת הארץ

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְנָתַתִּי אוֹתָם בְּיַד אֹיְבֵיהֶם וּבְיַד מְבַקְשֵׁי נַפְשָׁם וְהָיְתָה נִבְלָתָם לְמַאֲכָל לְעוֹף הַשָּׁמַיִם וּלְבֶהֱמַת הָאָרֶץ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְנָתַתִּ֤י אוֹתָם֙ בְּיַ֣ד אֹֽיְבֵיהֶ֔ם וּבְיַ֖ד מְבַקְשֵׁ֣י נַפְשָׁ֑ם וְהָיְתָ֤ה נִבְלָתָם֙ לְמַֽאֲכָ֔ל לְע֥וֹף הַשָּׁמַ֖יִם וּלְבֶהֱמַ֥ת הָאָֽרֶץ׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

ואמסר יתהון ביד בעלי דבביהון וביד דבען למקטלהון ותהי נבלתהון משגרא למיכל לעופא דשמיא ולבעירא דארעא:

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"ונתתי אותם ביד אויביהם" על העברת ברית התורה, "והיתה נבלתם למאכל" נגד הברית שכרתו בין בתרי העגל:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ולבהמת הארץ" - לחית הארץ כי חיה בכלל בהמה

"למאכל וגו'" - כי לא יקברום על כי ירבו מאד

"ונתתי" - לפי שארכו הדברים חזר לומר ונתתי אותם

<< · מ"ג ירמיהו · לד · כ · >>