מ"ג ירמיהו כא יב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בית דוד כה אמר יהוה דינו לבקר משפט והצילו גזול מיד עושק פן תצא כאש חמתי ובערה ואין מכבה מפני רע מעלליהם [מעלליכם]

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בֵּית דָּוִד כֹּה אָמַר יְהוָה דִּינוּ לַבֹּקֶר מִשְׁפָּט וְהַצִּילוּ גָזוּל מִיַּד עוֹשֵׁק פֶּן תֵּצֵא כָאֵשׁ חֲמָתִי וּבָעֲרָה וְאֵין מְכַבֶּה מִפְּנֵי רֹעַ מעלליהם [מַעַלְלֵיכֶם].

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
בֵּ֣ית דָּוִ֗ד כֹּ֚ה אָמַ֣ר יְהֹוָ֔ה דִּ֤ינוּ לַבֹּ֙קֶר֙ מִשְׁפָּ֔ט וְהַצִּ֥ילוּ גָז֖וּל מִיַּ֣ד עוֹשֵׁ֑ק פֶּן־תֵּצֵ֨א כָאֵ֜שׁ חֲמָתִ֗י וּבָֽעֲרָה֙ וְאֵ֣ין מְכַבֶּ֔ה מִפְּנֵ֖י רֹ֥עַ מעלליהם מַעַלְלֵיכֶֽם׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מיד עושק" - טעמו למטה שאינו שם דבר אלא שם הגזלן העושק את אחרים

"ואין מכבה" - שלא ימלט לכם שריד

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מפני רוע מעלליכם" - מוסב על ובערה

"עושק" - הגזלן העושק את הזולת

"כאש חמתי" - ר"ל כמו האש כשיוצאת הולכת ושורפת מעצמה כן תבער בהם חמתי ולא ימצא מי יכבנה ר"ל אין מי ימחה בידי

"דינו לבוקר" - הוא ענין דרך זירוז

"גזול" - הנגזל

מצודת ציון

"דינו" - מלשון דין

"מעלליכם" - מעשיכם

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"דינו לבקר משפט", ר"ל בעוד שהוא בקר, ר"ל טרם בוא הצרה והחשכה דינו משפט, כמ"ש ציון במשפט תפדה, כי חורבן ירושלים היה בעבור גזל ועושק וחסרון משפט (כמ"ש ועתה מרצחים, שריך סוררים), "פן תצא כאש חמתי" ולא יהיה לכם פליטה:


ביאור המילות

"והצילו גזול מיד עושק", העושק הוא הכובש שכר שכיר ואומר לך ושוב ומחר אתן. והגוזל לוקח את של חברו בחזקה, אבל גם העושק ישוב אח"כ הנעשק להיות גזול, אחר שברבות הימים אינו מקבל שכר ומתיאש: