מ"ג ירמיהו יט יא

מקראות גדולות ירמיהו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ואמרת אליהם כה אמר יהוה צבאות ככה אשבר את העם הזה ואת העיר הזאת כאשר ישבר את כלי היוצר אשר לא יוכל להרפה עוד ובתפת יקברו מאין מקום לקבור

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְאָמַרְתָּ אֲלֵיהֶם כֹּה אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת כָּכָה אֶשְׁבֹּר אֶת הָעָם הַזֶּה וְאֶת הָעִיר הַזֹּאת כַּאֲשֶׁר יִשְׁבֹּר אֶת כְּלִי הַיּוֹצֵר אֲשֶׁר לֹא יוּכַל לְהֵרָפֵה עוֹד וּבְתֹפֶת יִקְבְּרוּ מֵאֵין מָקוֹם לִקְבּוֹר.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְאָמַרְתָּ֨ אֲלֵיהֶ֜ם כֹּה־אָמַ֣ר ׀ יְהֹוָ֣ה צְבָא֗וֹת כָּ֣כָה אֶשְׁבֹּ֞ר אֶת־הָעָ֤ם הַזֶּה֙ וְאֶת־הָעִ֣יר הַזֹּ֔את כַּאֲשֶׁ֤ר יִשְׁבֹּר֙ אֶת־כְּלִ֣י הַיּוֹצֵ֔ר אֲשֶׁ֛ר לֹא־יוּכַ֥ל לְהֵרָפֵ֖ה ע֑וֹד וּבְתֹ֣פֶת יִקְבְּר֔וּ מֵאֵ֥ין מָק֖וֹם לִקְבּֽוֹר׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אשר לא יוכל להרפה" - אהעם קאי אבל העיר אעשה כתופת ואטהר לעתיד)

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"ככה אשבר", ולא כשבירת החומר ביד היוצר לעשותו כלי אחר, רק "כאשר ישבר את כלי היוצר" הכלי הנגמר, שזה "לא יכול להרפא":


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ובתופת" - ההרוגים יקברו בתופת הרבה מאד עד שלא ימצא שם מקום לקבור עוד

"ככה אשבור" - כמו שנשבר הבקבק כן אשבור וגו'

"כאשר ישבור וגו'" - ר"ל כשבירת כלי יוצר אשר ישבור מי שאין למצוא תקנה לעשותו שלם כן ישבר העם והעיר מבלי תקנה

מצודת ציון

"ככה" - כן

"היוצר" - אומן חרס

"להרפה" - הוא מלשון רפואה ועם כי היא בה"א ור"ל לתקנה ואמר בלשון שאלה וכן וירפא את מזבח ה' (מלכים א' יח)