מ"ג ירמיהו טו כא

מקראות גדולות ירמיהו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
והצלתיך מיד רעים ופדתיך מכף ערצים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְהִצַּלְתִּיךָ מִיַּד רָעִים וּפְדִתִיךָ מִכַּף עָרִצִים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְהִצַּלְתִּ֖יךָ מִיַּ֣ד רָעִ֑ים וּפְדִתִ֖יךָ מִכַּ֥ף עָרִצִֽים׃


מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"והצלתיך" מידם, וגם אם כבר תהיה בידם ויתנוך לבית המהפכת להרגך, "ופדיתיך", כמו שניצול ע"י עבד מלך הכושי:


ביאור המילות

"והצלתיך מיד רעים ופדיתיך מכף עריצים". כף מוסיף על יד שמורה שכבר אוחז בכפו ומזה אי אפשר בהצלה, כי בא בכף רעהו וצריך פדיון. וע"כ הוסיף עריצים שהם הגבורים החזקים שא"א להציל מידם, יפדה אותו בממון ר"ל שגם בעת יהיה ביד אויב החזק יפדהו לחפשי:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"מיד רעים" - הם אנשי ענתות

"מכף עריצים" - החזקים ממך בכח הזרוע וכפל הדבר במ"ש

מצודת ציון

"ופדיתיך" - מלשון פדיון

"מכף" - מיד

"עריצים" - חזקים כמו כגבור עריץ (לקמן כ)